Welkom bij het Lorentzhuis

Lorentzhuis

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

Het Lorentzhuis is de naam van het centrum waarin inmiddels 15 zelfstandig gevestigde praktijken zijn gevestigd. Iedere medewerker heeft zijn eigen: wachttijd, therapeutische deskundigheid en financiële administratie. Wat zij gemeen met elkaar hebben: allen werken vanuit een systemische visie.

U bent bij ons welkom voor hulp bij gezins- en relatieproblemen en bij individuele zorgen, voor onderwijs in de systeemtherapie en voor consultatie bij vragen omtrent een specifieke behandeling.

Lees verder

Therapie

Waar mensen samenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die hen boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om relatieconflicten, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek, rouw, kinderen met gedragsproblemen, huiselijk geweld, spanningen in een samengesteld gezin, in veel situaties is ‘systeemtherapie’ zinvol.  U wordt uitgenodigd, alleen en/of met één of meer familieleden om samen te onderzoeken welke problemen worden ervaren, welke veranderingen u wenst en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. 

Opleiding

Het Lorentzhuis verzorgt diverse opleidingen op het gebied van systeemtherapie. Het aanbod varieert van een 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie tot specialistische cursussen over o.a. partnerrelatietherapie, ‘complexe systemen', 'kinderen uit de knel' en 'verbindend gezag en geweldloos verzet'.

U kunt ook contact met ons opnemen voor ‘scholing-op-maat’ in uw eigen instelling.
Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie.

Consultatie

Het Lorentzhuis-team is beschikbaar voor het geven van consultatie aan collega's en teams.
Wanneer er specialistische vragen zijn of wanneer een behandeling zich in een impasse bevindt, kan het raadzaam zijn een consult te vragen. Meestal kan men daarna weer op eigen kracht verder met de behandeling.
Het consult kan plaatsvinden in het Lorentzhuis of op de werkplek van de consultvrager. Afhankelijk van de vraag zal het een gesprek zijn met de cliënten erbij of alleen met de consultvrager(s) zelf.

Jong Lorentz

Praktijk voor kinder- en jeugd psychodiagnostiek en psychotherapie.

U bent bij ons welkom voor hulp bij individuele problematiek van kinderen en jeugdigen tot 20 jaar.

Lees verder

De therapeuten van Jong Lorentz richten zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan individuele problemen, zoals angsten, stemmingsproblemen, emotionele problemen als gevolg van traumatische gebeurtenissen, gedragsproblemen, sociale problemen, problemen in de informatieverwerking en leerstoornissen.

Wij vinden het van belang om bij de diagnostiek en behandeling van het kind of de jongere met ouders samen te werken. Soms zal de individuele therapie van het kind of de jongere voorop staan en wordt de ouder daarbij betrokken. Soms zal juist het coachen van en samenwerken met de ouders de kern van de behandeling vormen. Ook zijn wij geregeld op scholen in Haarlem en omgeving te vinden, omdat het leven van een kind of jongere zich voor een groot deel op school afspeelt. Samenwerking met scholen stellen wij daarom erg op prijs.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek wordt door ons verricht als wordt ingeschat dat het voor de keuze van een behandeling zinvol is om eerst meer te weten over het functioneren van het kind. Er kan sprake zijn van (neuro)psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek. 

Therapie

Wij hebben een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, kinder- en jeugdpsychotherapie, EMDR, dramatherapie,  neuropsychologische behandeling,
medicamenteuze behandeling en
mindfulnesstraining.  


 

Aanmelding

Voor behandeling bij het Lorentzhuis kunt u zich aanmelden bij het secretariaat .

Aanmelden

Voor opleidingen en specialistische cursussen van het Lorentzhuis is aanmelden het hele jaar door mogelijk.

Secretariaat

Het secretariaat is van maandag t/m donderdag van 10-12 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 023-5310346

Op andere tijden kan het antwoordapparaat worden ingesproken. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en voor welke medewerker het bericht bestemd is. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor:

Voor Kinderen uit de Knel kunt u zich niet aanmelden via de aanmeldknop hierboven. Bel ook niet met het Lorentzhuis of het KJTC. Zij kunnen u niet verder helpen. Via de pagina: Systeemtherapie > Lorentzhuis > Specialistisch Aanbod vind u informatie over de procedure en de mogelijkheden om aan te melden voor dit project.

Nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrief