Hans Bom

Hans Bom is klinisch psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP, lid van de NVRG en supervisor. Hij werkt sinds januari 2005 in het Lorentzhuis en is daarnaast consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise in verschillende regio’s in Nederland. Daarvoor werkte hij ineen instelling voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en in de kinder- en jeugd-psychiatrie. Hij was onder andere behandelcoördinator van een residentiële afdeling en zette een ambulante afdeling op waar een geheel nieuwe manier van werken werd ontwikkeld. Hij promoveerde in 1999 samen met een collega op de bruikbaarheid van een door hen ontwikkelde methodiek.
In zijn hele werkzame leven staan kinderen, jeugdigen, adolescenten, hun families en netwerken centraal. In zijn werk richt hij zich op de relaties tussen mensen en hun onderlinge verbinding omdat beide elementen zo belangrijk zijn voor een goed samenleven. Omgaan met beperkingen en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag zijn daarin steeds onderwerp van gesprek. In zijn therapeutisch werkt zoekt hij de dialoog met de cliënt om samen nieuwe oplossingen te vinden. Sleutelwoorden voor zijn werkwijze zijn: 'geraakt willen worden, actief, grondig en creatief zijn'.

 

Heeft contracten met Achmea groep
 

Wachtlijst gesloten

Terug naar Lorentzhuis

Overige Lorentzhuis medewerkers