Algemene informatie

Opleidingen-cursussen

Het Lorentzhuis verzorgt diverse opleidingen in de systeemtherapie: de 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie (als basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut), enkele specialistische cursussen en ‘scholing-op-maat’.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link of
kijk direct naar het cursusaanbod hiernaast.

Supervisie en leertherapie

In het Lorentzhuis bestaat de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link. 

Consultatie

Het team is ook beschikbaar voor het geven van consultatie aan collega’s en teams, zowel op locatie als in het Lorentzhuis.
Voor meer informatie:
klik op onderstaande blauwe link
. 

Het Lorentzhuis is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW-heffing op beroepsgerelateerd onderwijs.

Opleidingscoördinator

Voor al uw vragen betreffende cursussen in het Lorentzhuis of in uw eigen instelling kunt u contact opnemen met Erik van der Elst, coördinator opleidingen, of met de docenten van de desbetreffende specialistische opleiding: via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Intensieve Opleiding Systeemtherapie (2 jaar)

De Intensieve Opleiding Systeemtherapie duurt twee jaar en bestaat uit een basiscursus van 132 uur en een specialistische cursus van 2 x 40 uur. Daarnaast biedt de opleiding een serie groepssupervisie van 25 zittingen van 2 uur.

De cursus is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Met deze opleiding legt de cursist een belangrijke basis voor het traject tot NVRG-erkend systeemtherapeut.


De cursus die in januari 2018 is gestart zit VOL.
Voor de cursus die start in januari 2019 kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van het Lorentzhuis.

Lees verder

Opleiding tot systeemtherapeutisch werker (STW) (1 Jaar)

Werk je in de gezondheidszorg en heb je altijd al vanuit een meer systemische
invalshoek je werk willen vormgeven? Het Lorentzhuis biedt daar nu de mogelijkheid
toe met de één jarige opleiding Systeemtherapeutisch Werker.

Deze geheel nieuwe opleiding wordt door het Lorentzhuis aangeboden.

Er start ieder jaar, in het najaar (rond september), een nieuwe opleidingsgroep.

Aanmelden kan het hele jaar door.

Startdatum voor de volgende groep is op (zaterdag) 15 september 2018.

 

De opleiding is geaccrediteerd door SKJ en Registerplein.

Lees verder

Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet (40 uur)

In deze specialistische cursus staat de methode ‘geweldloos verzet in gezinnen’ (Omer & Wiebenga, 2015) centraal: een bewezen effectieve behandeling voor ouders en opvoeders van jongeren die gewelddadig of zelf-destructief gedrag vertonen (Omer 2008, Ollefs 2009, Van Holen 2013). De uitgangspunten van geweldloos verzet vormen ook een goede basis voor een nieuwe vorm van autoriteit (Omer, 2011) die wij 'Verbindend Gezag' noemen: hoe kunnen ouders, leerkrachten en andere gezagsfiguren leiding geven op een manier die past in de moderne tijd? Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet wordt inmiddels bij een diversiteit aan problematiek (zowel externaliserend als internaliserend) en in vele settingen (gezin, school, kliniek, wijk) met succes toegepast.

Het Lorentzhuis is International Training Partner van de door Haim Omer et.al. opgerichte School of Non Violent Resistance in Tel Aviv, Israël: www.nvrschool.com

De cursus is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (www.nvrg.nl )en is tevens geschikt voor nascholing en herregistratie van professionals die werkzaam zijn in de GGZ, Jeugdzorg en (speciaal) onderwijs. Accreditatie is toegekend door NVRG, FGzPt, NVvP, NVO/NIP en SKJ.

Cursusdata
Eerstvolgende cursus: 23 november en 14 december '18, 11 januari, 15 februari, 15 maart en 12 april '19.

Aanmelding is mogelijk d.m.v. een brief met motivatie en curriculum vitae aan de docenten:
per brief aan het Lorentzhuis t.a.v. H. Bom en E. Wiebenga of per mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) en .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

 

Lees verder

Complexiteit van psychopathologie en huiselijk geweld in relaties (40 uur)

De cursussen systeemtherapie&psychiatrie en familiaal huiselijk geweld zijn samengevoegd in deze nieuwe cursus.

Hulpverleners die werken met mensen met psychopathologie hebben vaak onvoldoende oog voor escalaties en geweldsdynamieken. En hulpverleners die werken met geweld hebben vaak onvoldoende oog voor psychopathologie. Het gaat hier om complexe problematiek waarvoor een systemische visie en aanpak onontbeerlijk is.

Lees verder

Mobiel Lorentz Methodiek (1-4 dagen)

Het Lorentzhuis heeft een methodiek ontwikkeld voor families met meervoudige stress die zijn vastgelopen in de hulpverlening. Door naar de familie thuis te gaan en aan te sluiten bij hun visie wordt het vertrouwen hersteld kan de hulp weer effectief worden.

Lees verder