Studiedag Monica McGoldrick helaas wederom uitgesteld

Met groot genoegen nodigen de opleiders van Euthopia, Lorentzhuis en AIGR jullie als opleidelingen en oud-cursisten systeemtherapie uit voor onze eerste gezamenlijke studiedag.

Deze zou eerst op 8 mei 2020 gehouden worden, vervolgens op 12 oktober 2020, vervolgens op 16 september 2022 maar is helaas opnieuw verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

 

Deze studiedag zal geheel in het teken staan van het werk van Monica McGoldrick.

Monica McGoldrick geldt als een autoriteit binnen systeemland. Zij is vooral bekend voor haar werk met genogrammen (waaronder vele publicaties en een klassiek standaardwerk), maar ook op het gebied van gender en cultuur, verlies en veerkracht is zij een belangrijke innovator in ons werkveld.

Monica zal in deze workshop aan de hand van een helder theoretisch kader en met behulp van video’s met casusmateriaal uiteen zetten hoe genogrammen kunnen helpen bij het zoeken naar verhalen van veerkracht en verbinding. In het werken met cliënten en gezinnen lopen we vaak vast in verhalen waarin trauma, verlies en isolement een grote rol spelen. Maar wanneer we deze verhalen kunnen verbinden met een context, waarin we rekening houden met o.a. cultuur, gender en religie, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe hoopvolle verhalen, verhalen van veerkracht en (her)verbinding.

Monica zal ons aan de hand van oefeningen meenemen op onderzoek naar onze eigen verhalen, en hoe we aan de slag kunnen met de verhalen van onze cliënten. Waardevolle ingrediënten voor een mooie dag, waarin de theorie en de praktijk gekoppeld worden aan onze eigen persoonlijke ervaringen.

Monica McGoldrick mag een autoriteit zijn, maar haar aangename bescheidenheid in combinatie met een grote passie voor het werk zorgen ervoor dat we ons meer dan uitgenodigd zullen voelen om met haar en elkaar in gesprek te gaan hoe we het gebodene kunnen toepassen in ons eigen werk.

Dit alles past in onze wens om vanuit onze drie instituten vooral een ont-moetingsplek te organiseren voor alle collega systeemtherapeuten die we in de loop der jaren hebben mogen ontmoeten en helpen in hun professionele ontwikkeling. Vandaar dat we deze dag samen organiseren op een leuke locatie (met geschiedenis) en aan een democratische prijs.

Locatie:  ?

Datum:   ?

Tijd:        ?

Prijs:        € 150,- ; d.i. inclusief lunch

Accreditatie is aangevraagd

 

Aanmelden kan via: KLIK HIER voor: Monica McGoldrick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet mogelijk in te schrijven via de website van het Lorentzhuis (de button hieronder is uitgeschakeld).

Aanmelden
16 september 2022
geannuleerd