Informatie over ons Corona beleid

In verband met het Coronavirus volgen wij de actuele aanwijzingen van het RIVM met betrekking tot hygiënemaatregelen en gedragsregels.

[Update 16 maart]

Het Lorentzhuis wil het verder verspreiden van het corona virus (COVID-19) zoveel mogelijk helpen voorkomen.

Daarom is ons beleid voor de komende weken (tot 6 april 2020) erop gericht om zoveel mogelijk direct contact met cliënten te vermijden. Tegelijkertijd willen wij er alles aan doen om op een veilige manier de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Om dit mogelijk te maken zullen onze therapeuten samen met hun cliënten bespreken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Denk hierbij aan videotelefonie/beeldbellen of aan e-mail en telefoon.

Mocht het voor de behandeling toch nodig zijn dat er een afspraak in het Lorentzhuis moet plaatsvinden dan zal vooraf (telefonisch) worden afgestemd of dit mogelijk is. Zowel de behandelaar als cliënt(en) moet(en) hier mee akkoord zijn en in ieder geval vrij zijn van symptomen; geen verkoudheid en/of griepverschijnselen (loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging).

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Overige vragen kunt u mailen naar info@lorentzhuis.nl.

Door de omstandigheden is het Lorentzhuis tot 6 april telefonisch niet bereikbaar en zijn we genoodzaakt een tijdelijke aanmeldingsstop in te lassen.

In geval van crisis adviseren we u contact op te nemen met uw huisarts die indien nodig de crisisdienst in kan schakelen.

NB. De no show regeling komt tot 6 april te vervallen, u zult geen rekening krijgen, ook als u op korte termijn moet afzeggen.