< Terug naar over ons

Eliane Wiebenga

klinisch psycholoog, pedagoog en systeemtherapeut

Lorentzhuis gezinnen & relaties

Eliane heeft pedagogiek gestudeerd, gevolgd door postdoctorale opleidingen tot BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog en is tevens NVRG-erkend Systeemtherapeut. Behalve therapeut is zij opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG en NVP. Haar specifieke aandachtsgebied binnen de systeemtherapie is ‘Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet’. Zij werkt sinds 1983 in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg en sinds 2000 als vrijgevestigd therapeut en opleider in het Lorentzhuis.

BIG nr. klinisch psycholoog 99037943725

 

Wachttijd

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Eliane geen nieuwe aanmeldingen meer aan. Dit geldt zowel voor therapie als voor supervisie en leertherapie.

 

Al tijdens de studie ging mijn interesse niet alleen uit naar het individu, maar ook naar diens omgeving. Het is mijn overtuiging dat ouders, broers en zussen, maar ook grootouders, leerkrachten of andere belangrijke personen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van of leren omgaan met problemen. Het betrekken van mensen uit de omgeving levert zoveel meer perspectieven op voor begrip en verandering van de situatie.

De keus om mij te specialiseren in de gezins- en relatietherapie (nu systeemtherapie genoemd) was dan ook snel gemaakt. Daarnaast heb ik in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met ouder- en teambegeleiding. Sleutelwoorden in mijn werkwijze zijn samenwerking, dialoog en geloof in de veerkracht van mensen.

In gesprekken maak ik gebruik van spel, tekeningen en diverse andere non-verbale middelen (o.a. ‘Taal erbij’ en Yucel-methode). Verder laat ik mij graag leiden door feedback van cliënten. Daarmee kan ik zo goed mogelijk aansluiten bij ieders wensen en ideeën over wat bij hen past en goed werkt.

Naast partnerrelatie- en gezinstherapie heb ik altijd een passie gehad voor het begeleiden van ouders van jonge kinderen, adolescenten en jongvolwassen kinderen. Sinds 2005 heb ik mij als therapeut en opleider gespecialiseerd in de methodiek ‘geweldloos verzet’ die door Prof. Haim Omer (Tel Aviv) is ontwikkeld voor gezinnen met kinderen met ernstige gedragsproblemen (agressie en risicovol gedrag, maar ook ernstige angst en dwang, schoolweigering, internetverslaving etc.). Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en het coachen van de ouders naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet: verbindend gezag®

Verbindend gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden ‘verzet’ tegen specifiek ongewenst gedrag (herstel van gezag) en tegelijkertijd het actief verbeteren van de relaties binnen het gezin (herstel van verbinding en veilige hechting). De concrete handelingen/interventies staan uitvoerig beschreven in het boek ‘Geweldloos verzet in gezinnen’ (Omer & Wiebenga, 2015). Naast individuele begeleiding van gezinnen en ouders bestaat er 2x per jaar de mogelijkheid tot deelname aan een oudercursus rond deze methodiek. Ook start er 1x per jaar in het Lorentzhuis een 6-daagse specialistische cursus ‘Verbindend gezag®’ voor professionals.

Kwalificaties
Eliane Wiebenga heeft BIG-registraties als GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog. Daarnaast is zij opleider, supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en supervisor en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Het accent van haar werkzaamheden ligt nu op overdracht van kennis en ervaring aan jonge collegae d.m.v. supervisie, leertherapie, trainingen, lezingen en publicaties. Zij publiceert in vakbladen en boeken over ouderbegeleiding, systeemgericht werken in de jeugdhulpverlening, over verbindend gezag® (met Hans Bom) en geweldloos verzet (met Haim Omer).

Praktische informatie:
Eliane Wiebenga heeft geen contracten. Therapie bij haar kan niet gedeclareerd worden bij gemeente of zorgverzekeraar
(ook niet op restitutiebasis).
Kosten in 2021 voor zelfbetalers conform het tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor klinisch psychologen:
€ 115,- per 45 minuten
(resp. € 155,- per 60 minuten en € 230,- per 90 minuten)