< Terug naar over ons

Hans Bom

klinisch psycholoog, systeemtherapeut

Lorentzhuis gezinnen & relaties

Hans Bom is klinisch psycholoog BIG, opleider, leertherapeut en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Hij werkt sinds januari 2005 in het Lorentzhuis en is daarnaast consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise in verschillende regio’s in Nederland.

BIG nr. klinisch psycholoog BIG 49049296825

Wachttijd

NB. Per 1 juli 2022 is zijn praktijk gesloten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Daarvoor werkte hij ineen instelling voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en in de kinder- en jeugd-psychiatrie. Hij was onder andere behandelcoördinator van een residentiële afdeling en zette een ambulante afdeling op waar een geheel nieuwe manier van werken werd ontwikkeld, waarbij ouders en kinderen mede bepaalden wat voor hen noodzakelijke hulp en ondersteuning was. Hij promoveerde in 1999 samen met een collega op de bruikbaarheid van een door hen ontwikkelde methodiek.

In zijn hele werkzame leven staan kinderen, jeugdigen, adolescenten, hun families en netwerken centraal. In zijn werk richt hij zich op de relaties tussen mensen en hun onderlinge verbinding omdat beide elementen zo belangrijk zijn voor een goed samenleven. Omgaan met beperkingen en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag zijn daarin steeds onderwerp van gesprek. Sinds 2006 is hij intensief bezig met de methodiek ‘Geweldloos Verzet’ en het daarbij horende gedachtengoed, dat hij samen met Eliane Wiebenga typeerde als ‘Verbindend Gezag’.

In zijn therapeutisch werkt zoekt hij de dialoog met de cliënt om samen nieuwe oplossingen te vinden. Sleutelwoorden voor zijn werkwijze zijn: ‘geraakt, actief, grondig en creatief zijn’.
Het accent van zijn werkzaamheden ligt nu op overdracht van kennis en ervaring. Hij geeft supervisie, leertherapie en opleiding en verzorgt trainingen. Hij publiceerde over verschillende onderwerpen, zie hiervoor de rubriek publicaties.

Hans heeft voor therapieën een aanmeldingsstop voor onbepaalde tijd. Dit geldt niet voor supervisie, leertherapie en andere opleidingsactiviteiten.

Hij heeft een contract met de Zilveren kruis/Achmea groep en de gemeente Haarlem/Kennemerland.