ANBI status Stichting Mobiel Lorentz

Stichting Mobiel Lorentz heeft de ANBI status met het fiscaal nummer: 8186.50.709.

Activiteiten

-ontwikkelen van de Mobiel Lorentzmethodiek in de periode van 2005-2009. Gericht op het herstellen van relaties van gezinnen met meervoudige stress met instanties en hulpverleners.

-ontwikkelen van de methodiek: kinderen uit de Knel, samen met het KJTC te Haarlem. Van 2010-2018

-organiseren van diverse congressen en symposia zoals:

  • Protocol: Harnas of Handvat; 2006
  • Real life second live: Nieuwe media en systeemtherapie; 2008
  • Verbindend Gezag; 2017
  • Wintergasten; 2018
  • Als het misgaat thuis. Verhalen van ouders; 2018

-Bijdrage aan het ontwikkelen van een website voor Verbindend Gezag

Activiteiten met inkomsten en uitgaven 2018

Het project Kinderen uit de Knel is in 2018 op eigen benen gaan staan en in een eigen organisatie ondergebracht. Ook financieel is dit project afgesloten. Er zijn voor dit project geen lopende subsidies meer die via stichting Mobiel Lorentz lopen.

De projecten Wintergasten en Als het misgaat thuis, zijn hoofdzakelijk gefinancierd uit de bijdragen van de deelnemers. Voor het project Als het misgaat thuis heeft stichting het Maagdenhuisfonds bijgedragen om deelname van ouders aan het symposium mogelijk te maken.

Het doel van de studiedagen en symposia is om ervaringen en kennis te delen met een zo groot mogelijk publiek. De begrotingen van deze activiteiten zijn kosten neutraal. Het doel is dat de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Er is geen winstoogmerk. Dat is ook gelukt. Uit deze symposia is een bescheiden bedrag (bijna € 2.200,=) overgebleven op de rekening van Stichting Mobiel. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de lopende kosten die nodig zijn voor het maken van bijvoorbeeld het jaarrekening.

Saldo eind 2017                                                                   €     8.000,=

De inkomsten voor de projecten Wintergasten en

Als het misgaat thuis bedroegen samen:            ruim   €   30.000,=

Totaal saldo en inkomsten:                                                €    38.000,=

 

Uitgaven voor beide projecten was:                   bijna    €   28.100,=

Uitgave voor website Verbindend gezag:                       €     3.500,=

Totaal uitgaven voor projecten:                                        €   31.600,=

Uitgaven voor het maken van de jaarrekeningen         €   4.200,=

Saldo begin 2019                                                    bijna    €   2.200,=

Lees meer