Praktische info

Aanmelden

Voor gezins-, relatie- en individuele therapie kunt u zich, uitsluitend telefonisch, aanmelden bij het secretariaat van het Lorentzhuis: maandag t/m donderdag van 10-12 uur op telefoonnummer 023-5310346. De secretaresse kan u informeren over de werkwijze, wachttijd en andere vragen die u wellicht heeft.

Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

  • Namen en geboortedata
  • Adres, telefoonnummers en e-mailadres
  • Huisarts
  • Zorgverzekering(en)

Verwijzers kunnen desgewenst ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Lorentzhuis voor overleg. Zij kunnen echter alleen een vooraanmelding doen. Cliënten dienen zichzelf aan te melden.

Voor veelgestelde vragen:

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd van de  therapeuten van het Lorentzhuis is wisselend. De actuele wachttijd van iedere therapeut staat vermeld onder Medewerkers. Deze wachttijd wordt maandelijks geactualiseerd.

In het Lorentzhuis is er WEL een wachttijd voor de intake, maar GEEN wachttijd na de intake. Dit betekent dat de start van de behandeling meteen volgt op de intakefase.

Waarneming tijdens afwezigheid/vakantie

Door uw behandelaar wordt u op de hoogte gebracht over de waarneming tijdens diens afwezigheid/vakantie. Alle therapeuten van het Lorentzhuis maken hierover onderlinge afspraken.

 

Kosten en vergoeding

De therapeuten van het Lorentzhuis bieden zowel verzekerde zorg als niet-verzekerde zorg. Op deze website vindt u bij iedere therapeut informatie over contracten die jaarlijks zijn afgesloten.

Eerste gesprek

U hoeft zich niet te melden. Na binnenkomst kunt in de wachtruimte plaatsnemen. U wordt dan op het afgesproken tijdstip door de betreffende behandelaar opgehaald.

Het is belangrijk dat u de volgende papieren meeneemt:

  • de verwijsbrief van de huisarts voor elk betrokken gezinslid
  • het pasje van uw zorgverzekering
  • een geldig identiteitsbewijs

Bovenstaande is niet van toepassing als u ervoor heeft gekozen de behandeling zelf te vergoeden.

Rechten en plichten

Onvrede over behandeling

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat met uw behandelaar bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een andere behandelaar vragen. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen kunnen de klachten voorgelegd worden aan een interne klachtencommissie in het Lorentzhuis. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u voor de klachtenregeling terecht bij de beroepsvereniging waar uw behandelaar bij is aangesloten. Zie de beroepsverenigingen hieronder:

  • de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie NVRG (www.nvrg.nl)
  • de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten LVVP (www.lvvp.nl)

Voor de klachtenregeling van de LVVP voor cliënten onder de 18 jaar klik hier.

Voor de klachtenregeling van de LVVP voor volwassenen klik hier.

  • de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP (www.nvvp.nl)

U kunt de klachtenfunctionaris van de NVvP bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Privacy Policy

Onze privacy policy kunt u hier downloaden.

Kwaliteitsbeleid

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de ’Beroepscode’ van de verschillende beroepsverenigingen (voor hun websites: zie pagina ‘links’).

Zit je antwoord hier niet bij? Ga naar veelgestelde vragen