< Terug naar Lorentzhuis

Systeemtherapie

Kort gezegd gaat de systeemtheorie ervan uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Een systeemtherapeut kijkt naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren, maar ook naar de mogelijke invloed van omgevingsfactoren als school, werk, buurt, religie en cultuur.
Samen met cliënten wordt onderzocht waar hun zorgen mee te maken kunnen hebben en wie er bij de therapie betrokken kunnen worden om verandering mogelijk te maken. Niet het zoeken naar oorzaken staat daarbij centraal, maar het zoeken naar krachten en mogelijkheden.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk. 

Naar ons aanbod