Consultatie

Het Lorentzhuis-team is beschikbaar voor het geven van consultatie aan individuele collega’s en teams.

 

Wanneer consultatie?

Wanneer er specialistische vragen zijn rond een lopende behandeling of wanneer een behandeling zich in een impasse bevindt, kan het raadzaam zijn een consult aan te vragen. Meestal kan de behandelaar of het team daarna weer op eigen kracht verder met de behandeling.

Het consult kan plaatsvinden in het Lorentzhuis of op de werkplek van de consultvrager. Afhankelijk van de vraag gaat het om een consultgesprek met de cliënten erbij of alleen met de consultvrager(s).

Verloop van het consult

Het consult kan plaatsvinden in het Lorentzhuis of op de werkplek van de consultvrager. Afhankelijk van de vraag gaat het om een consultgesprek met de cliënten erbij of alleen met de consultvrager(s).
Een van de medewerkers van het Lorentzhuis leidt het gesprek. Doel ervan is het zoeken naar nieuwe perspectieven voor behandelaars en cliënten waardoor een impasse doorbroken wordt en nieuwe doelstellingen geformuleerd worden. 
Soms kiezen we voor een consultatieteam van twee of meer medewerkers . In het laatste geval is één collega de gespreksleider en wordt aan de andere collega’s één of meer keer gevraagd hun reflecties op het gesprek te delen en eventuele suggesties aan te reiken.

Aanvragen: bij het secretariaat van het Lorentzhuis.