E.F.T. (Emotionally Focused Couple Therapy) voor professionals

Accreditatie

De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als 40-uurs specialistische cursus. De cursus is niet erkend voor de opleidingsroute van de International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT).

Doelgroep en voorwaarden voor deelname:

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, psychiaters en hbo-ers die werken met paren. Daarnaast staat de cursus open voor hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ op het gebied van de systeemtherapie en het onderwerp van deze specialistische cursus op hun werk in praktijk kunnen brengen.

Diegenen  die deze cursus willen gebruiken voor hun opleiding tot NVRG erkend systeemtherapeut moeten de basiscursus van 132 uur voltooid hebben.

Deze cursus is tevens geschikt voor herregistratie van hen die reeds erkend zijn door de NVRG.

 

 

Lees meer

Beschrijving, werkwijze, duur van de cursus en overige informatie voor deelname

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie, ontworpen door Sue Johnson. Het is bedoeld voor paren die verwijdering ervaren of vastlopen in een patroon van conflicten.

Partners kunnen verstrikt raken in een patroon van negatieve reacties, die het gevoel van verbondenheid en veiligheid aantasten. EFT helpt paren zich bewust te worden van de gevoelens en verlangens die onder dit patroon liggen, zodat dit doorbroken kan worden. De onderlinge verbondenheid wordt vergroot, zowel in de basis van de relatie als in het dagelijks leven. Partners leren om ruzies of vernietigende dialogen om te buigen naar gesprekken waar men steun kan vragen en bieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat EFT geschikt is voor paren van verschillende geaardheid, culturele achtergrond, in verschillende levensfasen en ook bij paren die te maken hebben met verlies, depressie en trauma.

Werkwijze

Iedere cursusbijeenkomst staat een deel van het therapieproces centraal, zodat aan het eind van de cursus alle stappen behandeld zijn.
EFT is een methode die van de therapeut een actieve, emotionele beschikbaarheid vergt. Vandaar dat iedere bijeenkomst begint met een persoonlijke oefening waarin aandacht wordt besteed aan de therapeutvariabelen.
De cursisten zullen actief eigen casusmateriaal inbrengen op videoband of geluidstape om ‘hands on’ feedback te krijgen en volgende stap in het therapie proces te oefenen.

Doelstelling

Cursisten leren complexe partnerrelatieproblematiek in het licht van de hechtingstheorie te begrijpen en leren vaardigheden om volgens het model van EFT te kunnen werken.
EFT heeft als doel het vergroten van de mogelijke reacties op elkaar, het reorganiseren van de emotionele reacties, het veranderen van de interactionele posities ten opzichte van elkaar en het creëren van een veilige binding tussen de partners.

Duur 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 5 uur.

Literatuur

Handboek: S.M. Johnson (2004) Veilig verbinden, Emotionally Focused Therapy in de Praktijk. 2010, Stichting EFT Nederland, Utrecht. ISBN: 978 9081616911 ( verplicht)

Werkboek: S.M. Johnson, et al. (2005). Becoming an Emotionally focused Couple Therapist: The Workbook. New York: Routledge, Taylor & Francis. ISBN:0415947472. (facultatief)

Lees meer