Hoe werkt het?

Ouders en jongeren kunnen contact opnemen met het secretariaat om aan te melden. Voor de bekostiging van de zorg is een verwijzing of beschikking nodig die kan worden aangevraagd bij de huisarts, een medisch specialist, het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw regio of de Jeugd en Gezinsbeschermers.

 

Het Centrum voor Jeugd en gezin of Jeugd en Gezinsbeschermers zijn alleen betrokken bij kinderen jonger dan 18 jaar. Indien u ervoor kiest de zorg zelf te betalen is een verwijzing niet nodig.

Een telefoongesprek met een van de therapeuten vormt doorgaans de eerste kennismaking. In dit gesprek wordt een eerste inschatting gemaakt of ons aanbod bij uw vraag past.

In het telefoongesprek wordt tevens besproken wie er bij het eerste intakegesprek aanwezig zullen zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de vraag die aan de orde is, maar ook van de leeftijd of gezinssituatie van het kind of de jongere. Soms is/zijn alleen de ouder(s) bij het eerste gesprek aanwezig, soms is ook het kind of de jongere aanwezig en in andere gevallen komt het gehele gezin naar het eerste gesprek. In het eerste intakegesprek wordt wederzijds kennis gemaakt en worden de vragen en visies van de verschillende gezinsleden verkend. Aan het einde van dit gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt, dat kan bestaan uit nadere diagnostiek maar ook uit het direct starten met een specifieke behandelvorm.

Mocht tijdens het intakegesprek duidelijk worden dat wij binnen Jong Lorentz geen aanbod hebben dat bij uw vraag past, dan zal geholpen worden bij het zoeken naar de hulpverlening die nodig is.