Info 3-daagse nascholing STW/IMH

De fase van gezinsvorming is in een mensenleven een intensieve fase waarin er veel verandert, in deze driedaagse nascholing wordt aandacht besteed aan het systemisch werk in gezinnen met hele jonge kinderen startend vanaf de zwangerschap tot en met het vijfde levensjaar.  De fase-overgang van partnerschap naar ouderschap, hun verantwoordelijkheid voor de emotionele ontwikkeling van hun kind/ baby. In de 1e 1000 dagen van het kind wordt hiervoor de basis gelegd. Het is een complexe periode waarin veel verandert. Ouders moeten ineens veel meer samenwerken en afstemmen en zien elkaar ineens in een heel andere rol. De ouders van de ouders worden grootouders en moeten zich op een andere manier verhouden tot hun kind en het nieuwe gezin. In gezinnen met hele jonge kinderen is het leven vaak hektisch en ouders hebben het gevoel  veel ballen in de lucht te moeten houden en nauwelijks nog toe te komen aan elkaar en aan hun eigen ontwikkeling. In deze driedaagse cursus wordt vanuit het gedachtengoed van geweldloos verzet/verbindend gezag en nieuwe autoriteit gekeken naar deze interessante en intensieve eerste periode van gezinsvorming.

Accreditatie: Daimh (18 punten), NVRG  (18 punten) en SKJ (26.25 punten)