Kwaliteitsbeleid

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de ’Beroepscode’ van de verschillende beroepsverenigingen (voor hun websites: zie pagina ‘links’). Ook is iedere psychiater, klinisch psycholoog en psychotherapeut ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet ‘Beroepen in de gezondheidszorg’ (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl).

Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenskomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tevens is er sprake van intercollegiale toetsing door middel van intervisie en wordt onderling een waarnemingsregeling gehanteerd voor afwezigheid bij vakantie en ziekte.

Cliëntenfolder van de LVVP

Cliëntgestuurde behandeling

Om goed aan te kunnen sluiten bij uw hulpvraag en te zien of de behandeling effect heeft maken wij gebruik van een in Amerika ontwikkelde werkwijze. Cliënten krijgen doorgaans iedere sessie 2 zeer korte vragenlijstjes voorgelegd: aan het begin vult de cliënt in hoe het op dat moment gaat en aan het eind geeft de cliënt feedback aan de therapeut over nut van en tevredenheid over de behandelsessie. Uit onderzoek is gebleken dat deze cliëntbeoordeling van de werkwijze van de behandelaar én van het verloop van zijn/haar herstel in belangrijke mate bijdraagt aan een goed behandelresultaat. De effectiviteit van de behandeling neemt sterk toe.