Mobiel Lorentz

Accreditatie

De 6 daagse cursus (40 uur) is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (na de basiscursus van 132 uur).
In overleg kunnen andere accreditaties worden aangevraagd.

Doelgroep, voorwaarden voor deelname en beschrijving van de cursus

De cursus is bedoeld voor hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met psychopathologie en/ of huiselijk geweld, c.q. willen leren hoe ze geweld en psychopathologie beter kunnen signaleren, bespreekbaar maken en behandelen.

Diegenen die deze cursus (40 uur) willen gebruiken voor hun opleiding tot NVRG-erkend systeemtherapeut moeten de basiscursus van 132 uur voltooid hebben.

 

Lees meer

Beschrijving, opbouw, duur van de cursus en belangrijke informatie voor deelname

De cursussen systeemtherapie & psychiatrie en familiaal huiselijk geweld, die voorheen als twee afzonderlijke cursussen werden aangeboden, zijn samengevoegd in deze specialistische cursus.
Hulpverleners die werken met mensen met psychopathologie hebben vaak onvoldoende oog voor escalaties en geweldsdynamieken. En hulpverleners die werken met geweld hebben vaak onvoldoende oog voor psychopathologie. Het gaat hier om complexe problematiek waarvoor een systemische visie en aanpak onontbeerlijk is.

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De spanning tussen diagnostiek van geweld en psychopathologie in relatie tot systemisch onderzoeken en interveniëren.
 • Werken vanuit drie ordeningen van denken en handelen:
  -oorzaak-gevolg (wat is oorzaak van het probleem/ diagnose)
  -probleem in de context (samenhangen zien)
  -directe ervaring (werken met ervaring in het moment)
 • Het in kaart brengen van destructieve gedragspatronen in de familie
 • Therapeutische interventies bij complexe problematiek
 • Aandacht voor de invloed van trauma
 • Stimuleren van veilige partner- en familierelaties
 • Ethiek en persoon van de therapeut

Duur: de cursus wordt aangeboden als 6-daagse (40 uur) en tevens in verkorte vorm als 3-daagse (20 uur).

NB: Enkel de 6-daagse cursus (40 uur) is door de NVRG erkend als specialistische cursus voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut (ná de basiscursus van 132 uur).

Literatuur  De deelnemers krijgen toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle literatuur staat en de andere benodigde lesstof.

Toetsing De cursus wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht.

Lees meer