Opleidingscoördinator en Privacy Policy

Opleidingscoördinator

Voor al uw vragen betreffende cursussen in het Lorentzhuis of in uw eigen instelling kunt u contact opnemen met Erik van der Elst, coördinator opleidingen, of met de docenten van de desbetreffende specialistische opleiding: via het secretariaat van het Lorentzhuis.

Privacy Policy
Lorentzhuis Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we zorgvuldig om met deze informatie. Lorentzhuis Opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor we die gebruiken.

Opslag van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen slaat de persoonsgegevens die we van u ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
• Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
• Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
• Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
• Verzorging van de door u gekozen opleiding.
• Advies geven over een te volgen opleiding.
• Als u daar prijs op stelt u op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
• U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
• Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting
• Lorentzhuis Opleidingen kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn we wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken we tot een minimum.
• Tot slot, het kan zijn dat Lorentzhuis Opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. NCOI Opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Lorentzhuis Opleidingen alleen toe als u hier toestemming voor geeft.

Digitale leeromgeving en uw gegevens
Pluvo is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen Pluvo contact leggen met uw docent, medestudenten en Lorentzhuis Opleidingen. Lorentzhuis Opleidingen legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Lorentzhuis Opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.
U kunt ons vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Lorentzhuis Opleidingen eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet uw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zal Lorentzhuis Opleidingen u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel kunnen worden verwijderd.