< Terug naar over ons

Sanne Oomens

Ontwikkelingspsycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut

Lorentzhuis gezinnen & relaties

Sanne van Megchelen-Oomens is psychotherapeut en systeemtherapeut. Zij is afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog. Na de jeugdhulpverlening heeft zij zich bekwaamd als systeemtherapeut en integratief psychotherapeut in de specialistische ggz voor volwassenen. Zij is supervisor Systeemtherapie NVRG en docent systemisch behandelen in het psychotherapie-onderwijs van de opleiding tot psychiater. Ook is zij redactiesecretaris van Tijdschrift Systeemtherapie.

De wachttijden voor intake en behandeling worden maandelijks geactualiseerd.

Wachttijd

De wachtlijst van Sanne is tijdelijk gesloten.

Als ontwikkelingspsycholoog beschouwt Sanne psychische klachten als een bedreiging van een gezonde ontwikkeling. Ze beschouwt een therapie als geslaagd als het vertrouwen is hersteld dat je samen met de mensen die je lief zijn, opgewassen bent tegen de uitdagingen die het leven te bieden heeft.

Doel is om ieder individu tot bloei te laten komen in verbinding met de mensen die hem na staan, partners en gezinsleden de veiligheid bieden om het beste in elkaar naar boven te brengen. Mensen laten voelen dat ze elkaar stevig vasthouden om vervolgens elkaar de vrijheid te durven geven, van elkaar te durven verschillen, te durven botsen en confronteren, te durven staan voor wie ze zijn ten opzichte van de ander in al hun onvolmaaktheid.

Je kunt bij Sanne terecht voor systeemtheoretische psychotherapie voor adolescenten en volwassenen, gezinstherapie en familietherapie in alle
levensfasen, systeemtherapie als behandeling van psychische klachten, en partnerrelatietherapie.
Screenende diagnostiek en gezamenlijk geformuleerde huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Sannes werkwijze is collaboratief. Dat betekent dat de behandeling in samenspraak met de betrokkenen vorm krijgt en er doorlopend ruimte is
voor feedback over de behandelrelatie en het proces.

Met een verwijzing van de huisarts kunt u (een deel van) de kosten van de behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Sanne heeft contracten met de zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij de Achmea-groep, Zorg en Zekerheid, Caresq, DSW, VGZ en A.S.R. Heeft u een andere zorgverzekering, informeer dan vooraf bij uw verzekering welk percentage van de standaardtarieven u vergoed krijgt.

Gezins- en relatietherapie kunnen ook aangeboden worden zonder verwijzing. De kosten daarvan betaalt u zelf, conform tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Sanne biedt supervisie systeemtherapie in het kader van de opleidingen tot systeemtherapeut, psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater. Voor meer informatie over supervisie, zie www.sanne-gezinstherapie.nl

Afspraken maakt Sanne op maandag, woensdag en vrijdag. Op andere dagen is zij eveneens bereikbaar via e-mail, maar dan kan de reactietijd wat langer zijn.

Voor het versturen en ontvangen van privacygevoelige informatie maakt zij gebruik van Zivver veilig mailen.

Het kwaliteitsstatuut GGZ van Sanne vindt u hier

Indien u het LVVP visitatie certificaat van 2024 wilt inzien klik dan op de link.

LVVP lidmaatschapsnummer 5849
NVP lidmaatschapsnummer 4085350
AGB praktijk 94060695

Sanne Gezinstherapie KVK 59783893

Sanne is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVRG, P3NL.
www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten