< Terug naar over ons

Adriaan Kievit

klinisch psycholoog, kinder-jeugd-neuropsycholoog

Jong Lorentz kinderen & jeugd

Adriaan Kievit is kinder- en jeugd neuropsycholoog en klinisch psycholoog. Begin 2009 is hij binnen Jong Lorentz een eigen praktijk begonnen. Daarvoor heeft hij in kinderpsychiatrische instellingen en op de Mytyl-Tyltylschool van Heliomare gewerkt.

BIGnr. 59051329125

Het kwaliteitsstatuut GGZ van Adriaan vindt u hier.

Indien u het LVVP visitatie certificaat van 2023 wilt inzien klik dan op de link.

De actuele wachttijd is bijgewerkt op 1 april 2024.

Openingstijden van praktijk van Adriaan Kievit zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Wachttijd

De wachtlijst van Adriaan is tijdelijk gesloten.

Als kinder- en jeugdneuropsycholoog is het zijn specialisatie om samen met kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten uit te zoeken hoe de informatieverwerking van het kind of de jongere verloopt. Met de kennis hiervan lukt het vaak beter om te begrijpen waarom het kind zich in verschillende omstandigheden wisselend gedraagt. Waarom het zich in de ene situatie prettig voelt en op bepaalde taken prima presteert, terwijl het in een andere context, geconfronteerd met een andersoortige taak, reageert met boosheid, weigering, (faal)angst en onzekerheid of verdriet.

Het willen bereiken van een gedeelde visie op de (cognitieve) talenten en kwetsbaarheden van het kind of de jongere is het vertrekpunt voor begeleiding of behandeling. In deze behandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de sterk ontwikkelde vaardigheden van het kind en bij de goede oplossingen die kind, ouders en leerkrachten ontdekt hebben. Daarnaast kunnen er technieken of programma’s ingezet worden om de zwakker ontwikkelde vaardigheden van een kind of jongere te vergroten. Adriaan Kievit is klinisch psycholoog volgens de Wet BIG, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist en lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.

 

Praktische informatie Adriaan Kievit

Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders 

Met ingang van 1 januari ’23 contracten uitsluitend met gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Velsen.

Praktijk Kinder -en Jeugdneuropsychologie Adriaan Kievit, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34320531.

Adriaan Kievit is lid van de volgende beroepsverenigingen: LVVP en VGCt.

Voor het versturen en ontvangen van privacygevoelige informatie maak ik gebruik van Zivver Secure Email. Ik zal u hier tijdens het eerste intakegesprek over informeren.