< Terug naar over ons

Erik van der Elst

vaktherapeut, systeemtherapeut

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Erik van der Elst is systeemtherapeut en dramatherapeut. Sinds 2002 houdt hij praktijk binnen het Lorentzhuis. Daarvoor was hij werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Als systeemtherapeut geeft hij relatie- en gezinstherapie. Er wordt samen onderzocht welke veranderwensen mensen hebben, welke patronen zich hebben ontwikkeld, hoe deze in de weg kunnen zijn gaan zitten en tot schijnbaar onoplosbare conflicten kunnen leiden.

Wachttijd

De behandeling richt zich op het doorbreken van destructieve patronen, verbeteren van de communicatie en het herstel van verbinding en veiligheid. Het leren kennen van en omgaan met kwetsbaarheden en krachten van mensen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.  Hij heeft veel ervaring in het geven van relatie therapie en met gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd, pubers en adolescenten. Daarnaast heeft hij veel ervaring met zorgen rond internet gebruik en problemen die te maken hebben met verschillende culturele achtergronden.

Dramatherapie is een non-verbale, ervaringsgericht therapie waarbij spel centraal staat. Met deze vorm van therapie werkt hij met kinderen en jeugdigen die niet of moeilijk over hun problemen kunnen, willen of durven praten. Tevens werkt hij met kinderen die ‘te’ goed praten en waarbij praten een oplossing juist in de weg zit. In deze behandeling kunnen problemen in het spel tot uitdrukking komen. Zo kunnen oplossingen worden gevonden of ervaringen worden verwerkt. Het leren gebruik te maken van eigen krachten en vaardigheden is een belangrijk uitgangspunt.
Naast zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, supervisie, leertherapie, lezingen en workshops in binnen en buitenland.