< Terug naar over ons

Erik van der Elst

vaktherapeut, systeemtherapeut

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Erik van der Elst is systeemtherapeut en vaktherapeut. Sinds 2002 houdt hij praktijk binnen het Lorentzhuis. Daarvoor was hij werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is geregistreerd opleider bij de NVRG, supervisor en leertherapeut en consultant

Als relatie- en gezinstherapeut geeft hij relatie- en gezinstherapie. Er wordt samen onderzocht welke veranderwensen mensen hebben, welke patronen zich hebben ontwikkeld, hoe deze in de weg kunnen zijn gaan zitten en tot schijnbaar onoplosbare conflicten kunnen leiden.

Wachttijd

De wachtlijst van Erik is tijdelijk gesloten.

De behandeling richt zich op het doorbreken van destructieve patronen, verbeteren van de communicatie en het herstel van verbinding en veiligheid. Het leren kennen van en omgaan met kwetsbaarheden en krachten is daarbij een belangrijk uitgangspunt.  Hij heeft veel ervaring in het geven van relatie therapie en met gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd, pubers en adolescenten. Daarnaast heeft hij veel ervaring met zorgen rond internet gebruik en problemen die te maken hebben met verschillende culturele achtergronden.

In zijn therapeutisch werk put hij uit diverse therapeutische perspectieven waarbij hij samen met de cliënt afstemt wat het beste aansluit. Feedback van cliënten over het therapeutisch proces levert belangrijke input voor de invulling van een behandeling. Naast verbale technieken maakt hij gebruik van non-verbale en lichaamsgerichte technieken indien dit gewenst is.

Behalve zijn werk als therapeut geeft hij opleiding, supervisie, leertherapie, lezingen en workshops in binnen en buitenland. Tevens wordt hij geconsulteerd bij vastgelopen samenwerkingsverbanden in organisaties.

Erik heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat de kosten voor de behandeling voor rekening van de cliënt zelf komen en niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar (ook niet achteraf, op restitutiebasis).