< Terug naar over ons

Femke Valentijn

kinder- en jeugdpsychiater

Jong Lorentz kinderen & jeugd

Femke Valentijn is kinder- en jeugdpsychiater sinds 2004. Zij is opgeleid in Amsterdam bij de Vrije Universiteit en heeft haar psychiatrie opleiding doorlopen bij GGZ-Ingeest in Amsterdam. De vervolgopleiding voor kinder-en jeugdpsychiatrie heeft zij afgerond bij de Bascule, Academisch Centrum voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam.

BIG nr. kinder- en jeugdpsychiater 19046670101

Wachttijd

De wachtlijst van Femke is tijdelijk gesloten.

 

Sindsdien heeft zij diverse functies vervuld binnen de Bascule o.a. als behandelverantwoordelijke van een observatie-en crisisafdeling voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar en consultatief psychiater van verschillende afdelingen voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Naast haar ervaringen binnen een grote instelling wil zij zich nu ook gaan richten op de meer kleinschalige patiëntenzorg binnen het Lorentzhuis waar direct, persoonlijk patiëntencontact en korte lijnen met verwijzers en collega’s op de voorgrond staat.

Femke heeft een EMDR certificaat met aantekening voor kinderen en jeugd. Ze heeft binnen de Bascule ook ervaring opgedaan met ‘geweldloos verzet’, een methodiek die ontwikkeld is voor gezinnen rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen. Ze stemt haar aanpak en therapievorm zoveel mogelijk af op de individuele patiënt. Medicatie wordt alleen waar het nodig is, altijd weloverwogen en in goed overleg met ouders, ingezet. In haar werk heeft zij gemerkt dat het betrekken van de omgeving van het kind van het grootste belang is. Er kan alleen een compleet beeld van het kind of jeugdige verkregen worden door het betrekken van belangrijke derden. Haar stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een veilige, respectvolle behandelrelatie en samenwerking met het kind of de jeugdige en zijn of haar verzorgers.

Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 5 en 23 jaar. Voor bekostiging zie ook de algemene tekst bij Jong Lorentz.

Femke heeft voor jongvolwassenen boven de 18 jaar in 2023 contracten met
Achmea
Caresq
ONVZ
Zorg en Zekerheid