Publicaties

Hieronder kunt de publicaties van de medewerkers van het Lorentzhuis vinden. Zij staan op alfabetische volgorde:

Marie Thérèse van Aanhold:

 • Laan, E., Everaerd, W., Aanhold, M. van, Rebel, M. (1993). ‘Performance demand enhances sexual arousel in women’. Behavioral Research and Therapy, 31 (1), 25-39.

Hans Bom:

 • Bom, H, Lawick, Wiebenga, E. & Lawick, M.J. (2021). Over jonge heersers en terreur in huis. In: Groen, M. en Lawick, M. J. van. Intieme oorlog (Hoofdstuk 11, p.235-267). Amsterdam: Van Gennep
 • Bom, H & Wiebenga, E. (2020) Met een passende attitude wordt een interventie pas waardevol; Over het palet van attituden bij verbindend gezag en geweldloos verzet.  Tijdschrift voor psychotherapie, 46 (4), p. 276-293
 • Bom, H. & Wiebenga, E. (2019). Geweldloos verzet door een systemisch oculair. In: Van Holen, F., Vanderfaillie, J. & Colson, B. (red.). Geweldloos verzet. Bespiegelingen van uit theorie, onderzoek en praktijk. Hoofdstuk 1, p. 15 – 33. Brussel, VUBpress.
 • Bom, H & Wiebenga, E. (2017) Verbindend gezag; Naar een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op principes van geweldloos verzet. Tijdschrift voor psychotherapie, 43 (3), p. 269-289.
 • Van Deursen, S en Bom, H. (2016). Oude vlam, nieuwe liefde, Studiedag dertigjarig bestaan Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie, 11 november 2016. Tijdschrift voor psychotherapie, 43-2. 160-165. Houten Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bom, H. (2015). Meta-denken door, voor en over ouders met een verstandelijke handicap. In: Hoezo denken ouders niet na? Twaalf opstellen hoe ouders denken: snel en langzaam. A van der Pas (red). Amsterdam. SPW.
 • Bom, H. (2014). Consultatie in de instelling. In: Handboek voor systeemtherapie. M.J. van Lawick, E.T.M. Reijmers, A. Savenije (red). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Bom, H. (2011). Boekbespreking: Omer, H. The New Authority; Family, School , and Community. Systeemtherapie 23: 188-191
 • Hennik, R. Van, m.m.v. Bom, H. (2009). Over het bereiden van een olifant-de Toepassing van systeemtheorie op organisaties. Systeemtherapie, 21(4), 226-238
 • Bom, H. (2009). Identiteit en autoriteit, een contextuele benadering. Systeemtherapie, 21: 4-14.
 • Bode, C de, & Bom, H. (2008). Gewoon leven met ongewone handicaps; effectief begeleiden van mensen met een verstandelijke handicap. Nelissen, Soest.
 • Bom, H. (2008). Systemen onder druk; verstandelijke handicap. In: Handboek voor systeemtherapie. M.J. van Lawick, E.T.M. Reijmers, A. Savenije (red). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Bom, H. (2008) Boekbespreking: Baum en Lynggaard; Intellectual disabilities: asystemic approach. Systeemtherapie 20: 104-106.
 • Lawick, M.J. van & Bom, H. (2008) Building Bridges: Home visits to multi stressed families where professional help reached a deadlock. Journal of family therapy, 30.
 • Lemmens, G. & Bom, H. (2008) Praktijk van de systeemtherapie; protocollen. In: Handboek voor systeemtherapie. M.J. van Lawick, E.T.M. Reijmers, A. Savenije (red). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Bom, H. en Romer, M. (2007) De psychologie van het demoniseren; Een studiedag met Haim Omer op 9 februari 2007 te Amsterdam. Systeemtherapie 19: 177-179.
 • Bom, H. (2006). Tegen de verdrukking in. Systemische reflecties over kwalitatief goede behandeling en het belang van geëngageerde professionals. Systeemtherapie, 18: 150-164.
 • Bom, H. & Sluijs, L. van der. (2006). Narrativie therapy and scaffolding of therapeutic conversations; Workshop door Michale White, 19 en 20 mei 2005 te Antwerpen. Systeemtherapie, 18: 41-44.
 • Bom, H. (2005). Creating futures, systemic dialogues across Europe.Vth Efta Congres, Berlin. Systeemtherapie 17: 106-107.
 • Belle, P. van, Bom, H., Henderikse, B., & Vleeshouwers, P. (2004). Expertise en expertisemanagement; verslag van de werkgroep ten behoeve van het Centrum voor Consultatie en Expertise in Nederland (CCEN). Publicatie CCEN, Utrecht.
 • Bom, H. (2003). Het ijzer smeden. Systeemtherapie , 16: 43-48.
 • Bom, H. (2003). Boekbespreking: P. Rober; Samen in therapie. Gezinstherapie als dialoog. Systeemtherapie 15: 63-65.
 • Bom, H. (2002). Conflicten rond verstandelijk gehandicapte autisten in systemisch perspectief. Systeemtherapie, 14: 148-164.
 • Bom, H. (2002). Onderweg. Over het ontwikkelen van methodische en systematische procedures voor expertiseontwikkeling ten behoeve van de stichting Consulententeam. Interne publicatie CCE Utrecht-Noord Holland, Utrecht.
 • Bom, H. (2001). Emancipatie; de vraag van het cliëntsysteem centraal. Interne publicatie Zonnehuizen ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum. Zeist.
 • Bom, H. (2001). Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. In: Autisme zorg een hele zorg. Kwaliteitszorg voor autisme; een noodzaak, WOI/NVA, Utrecht en Bilthoven.
 • Bom, H. (2001). Boekbespreking: Seligman en Darling: Ordinary families, Special children: A systems Approach To Childhood Disability. Systeemtherapie 247-249.
 • Bom, H. (2000). Gedragsproblemen bij kinderen, jeugdigen en adolescenten die lijden aan een vorm van autisme, in: Verslag van de zesde ouder contactdag van de Stichting Philadelphia.
 • Bom, H. (2000). Gedeelde zorg een zorg minder? Interne publicatie Zonnehuizen, Zeist.
 • Bode, C de, & Bom, H. (1999). Niet meer op slot!, Doorbreken van impasses bij jongeren met een verstandelijke handicap, Van Gorcum, Assen.
 • Bom, H, & Ketelaar, Y. (1999). Charlotte, in: Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen , Niemeijer, M.H., Gastkemper, M., Kamps, F.H.M., Van Gorcum, Assen.
 • Bode, C de, & Bom, H. (1991). Dubbel geholpen, Gezinstherapie bij zwakzinnige kinderen in een heilpedagogische kliniek, Vrij geestesleven, Zeist.

Saskia van Deursen:

 • Deursen, S. van, Oenen, F. J. van, ( 2017) Hoe kwetsbaar krachtig kan zijn. In: Zelfonthulling. Openheid van professionals in de GGZ. Redactie E. van Meekeren. Van Meekeren en BOOM Uitgevers Amsterdam
 • Oenen, F. J. van, Deursen, S. van, & Cornelis, J. ( 2016) .Uw wens is mijn gedachte. Over rolkeuze en verrassing in het afstemmingsproces, Tijdschr Psychother, DOI 10.1007/s12485-016-0159-3
 • Saskia van Deursen, Flip Jan van Oenen, Jurgen Cornelis (2016). ‘Uw wens is mijn gedachte’, Over rolkeuze en verrassing in het afstemmingsproces, Tijdschrift voor Psychotherapie (2016)
 • Saskia van Deursen, Flipjan van Oenen, Jurgen Cornelis (2014).De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie , Tijdschrift voor psychiatrie, jaargang 56, november 2014
 • Oenen, F. J. van, Deursen, S. van, & Cornelis, J. (2014). De rol van de psychiater; medisch, contextueel en persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 728–735.
 • Susan M. Bögels & Joke Hellemans & Saskia van Deursen & Marieke Römer & Rachel van der Meulen ( 2013 ). Mindful Parenting in Mental Health Care: Effects on Parental and Child Psychopathology, Parental Stress, Parenting, Coparenting, and Marital Functioning. Mindfulness, DOI 10.1007/s12671-013-0209-7
 • Deursen S. van (2009). Gedoetjes, een integratie van systeembehandeling en EMDR. Systeemtherapie, 21 (2), 107-110.
 • Deursen, S. van (2007). Beer op de weg. Aware Psychologie, 1: 27
 • Deursen, S.van (2007). Een beetje anders. Aware Psychologie, 2: 61
 • Deursen, S. van ( 2007). Vet veel leuks uit vet veel dingen. Aware Psychologie, 3: 21
 • Deursen, S. van (2007). De jongen die zo hoog kon springen. Aware Psychologie, 4: 55.
 • Deursen, S. van en Vliet- de Graaf, M.W.V. van (2006) Hoofdstuk ’Jeugd’. In Handboek Spoedeisende Psychiatrie. Redactie: R.A. Achilles, R.J. Beerthuis, W.M.van Ewijk. Benecke N. I. Amsterdam, blz. 527-541.
 • Deursen, S. van (2006). De Praktijk: Is dit nou psychotherapie? Systeemtherapie,18 (3), 165-169.
 • Deursen, S. van (2006). EMDR voor Posttraumatische stressklachten bij kinderen met een autismespectrumstoornis; een oefening in bedachtzaamheid voor kinderen, hun ouders en behandelaars. Kinder- en jeugdpsychotherapie, 33 (3), 103-116.
 • Deursen, S. van (2005). De behandelaar. Minds 1 (1), 82.
 • Deursen, S. van (2005). Ach die Thomas…..en het rollenspel van een kinderpsychiater. Systeemtherapie, 17 (1), 40-45.
 • Deursen, S. van (2004). Als je iets heel naars meemaakt. Voorlichtingsboekje voor kinderen vanaf 4 jaar over posttraumatische stressreacties (herziene uitgave). Amsterdam, Jeugdpsychiatrie De Meren.
 • Deursen, S. van en Vliet- de Graaf, M.W.V. van (2002). Kinderen en adolescenten. In: Achiles R.A., Beerthuis R.J. & W. van Ewijk (red.), Spoedeisende psychiatrie. De praktijk, Hoofdstuk 9, 143-156, Amsterdam, Benecke.
 • Schreder, E.J., Deursen, S. van, Manen, van S.R., Ferenschild, K, Simis, R. Vuyk, P.J. (2001). Effects of TENS and methylphenidate in tuberculous meningo-encephalitis, Brain Injury,15 (6), 545-558.
 • Deursen, S. van (1997) Zonder vriendschap geen zon in je leven., Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 52 (9), 879-885.
 • Deursen, S. van , Karsten, C.(1996). Als je iets heel naars meemaakt. Voorlichtingsboekje voor kinderen vanaf 4 jaar en hun opvoeders. Amsterdam, afdeling preventie Riagg Zuid-Oost.
 • S. van Deursen, Prof. F. de Jonghe (1995). Leidraad voor D.S.M. -IV. Amsterdam, Benecke Consultants.
 • Deursen, S. van (1994) Kinderanalyse of- therapie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 49, 6/7 , 725-726
 • Deursen, S. van, Prins, J.M.G., Kelderman, H.F., Priester, R.W. (1993). Kinderen na de ramp. Hulpverlening aan jeugdige slachtoffers van de Bijlmerramp. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 48 (10), 1077-1088.
 • Deursen, S. van (1992). Intimiteit; Wat is de betekenis van identiteit binnen de systeemtheorie? Referaat en scriptie ter afronding van de opleiding tot systeemtherapeut.
 • Deursen, S. van (1985). Het tricho- rhino- phalangeaal-syndroom, type I: Nederlands tijdschrift voor kindergeneeskunde. 53 (2), 72-76.
 • Deursen, S. van ,de Jonghe, F. (1985). Het doorbraakpunt van Davanloo, mededeling in Inzicht (Ned. Ver. voor psychoanalytische psychotherapie).

Erik van der Elst:

 • Elst, E. van der (1991) Angsten bij kinderen, en manieren van behandelen binnen dramatherapie. Tijdschrift voor de Creatieve Therapie, jaargang 10 nummer 4.
 • Elst, E. van der (2008) Systemisch turen door mijn digitale raam. Systeemtherapie, 20 (4), 239 – 249.
 • Wierstra, J., Elst, E. van der., Lawick, J. van., Visser, M. (2019) Werkboek Kinderen uit de Knel (een behandelmethode voor hoog conflictscheidingen) Uitgeverij SWP Amsterdam
 • Elst, E. van der (2020) Netwerken (bij hoog conflictscheidingen) Systeemtheoretisch bulletin. Jaargang 38, nr 2

Justine van Lawick:

 • Lawick, M.J. van & Visser, M.M. (2018). Action oriented and experiential work in the context of high-conflict divorce. Context. 157: 14-16
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (2018). Systemisch Werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van & Visser, M. M. (2017). Kinder aus der Klemme. Heidelberg: Auer Verlag
 • Lawick, M.J. van (2016) Restoring Communities for Children and Separated Parents. In: Mc Carthy, I. & Simon, G. Systemic Therapy as Transformative Practice. London: Everything is connected Press. 233-250
 • Lawick M.J. van & Visser, M.M. (2015). Kinderen uit de Knel. Amsterdam: SWP
 • Lawick, M.J. van & Visser, M.M. (2015) No kids in the middle. (Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 36, 33–50
 • Lawick, M.J. van (2015). Strijdende gescheiden ouders, hun kinderen en hun netwerk. Van tunnelvisie naar reflectie. In: A. van der Pas: Hoezo denken ouders niet na. Amsterdam: SWP.
 • Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). (2014). Handboek systeemtherapie, Tweede herziene druk Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (2014). Gender. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). (2014). Handboek systeemtherapie, Tweede herziene druk Utrecht: de Tijdstroom. 85-99
 • Lawick, M.J. van (2014). Ervaringsgerichte relatietherapie. In Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). (2014). Handboek systeemtherapie, Tweede herziene druk Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (2014). Geweld. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). (2014). Handboek systeemtherapie, Tweede herziene druk Utrecht: de Tijdstroom. 659-673
 • Lawick, M.J. van (2013). Våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur
 • Van Lawick, M.J. van (2012) Vechtscheidende ouders en hun kinderen. Systeemtherapie 24/3; 29–150
 • Lawick, M.J. van (2009). Trots op psychotherapie! Tijdschrift voor Psychotherapie, 35 (1), 53-57.
 • Lawick, M.J. van (2009). Le roi est mort, vive le roy. Reflecties bij Paul Verhaege: het einde van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 35 (6), 466-471.
 • Lawick, M.J. van & Bom, H. (2008) Building bridges: home visits to multi-stressed families where professional help reached a dead lock. Journal of Family Therapy, 30 (4), 504 – 516.
 • Baert, D & Lawick M.J. van (2008). Geschiedenis van Nederland en België. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red). Handboek systeemtherapie, hoofdstuk 2, p. 37-45. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (2008). Gender. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). Handboek systeemtherapie, hoofdstuk 5, p. 67-76. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van & Savenije, A. (2008). Basisbegrippen. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). Handboek systeemtherapie, hoofdstuk 10, p.127-137. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Savenije, A. & Lawick M.J. van (2008) Methoden en technieken. Gender. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red.). Handboek systeemtherapie, hoofdstuk 11,p.137-161. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (2008). Hechtingsperspectief. In: Savenije, A., Lawick, M.J. van & Reijmers, E. (red). Handboek systeemtherapie, hoofstuk 17, p.215-227. Utrecht: de Tijdstroom.
 • Groen,M. & van Lawick (2008). Intimate warfare. Regarding the fragility of Family Relations. London: Karnac
 • Lawick, M.J. van (2006). Kan een man-vrouwpaar genderverschillen overbruggen? Migerode, L. & van Bussel, J.van (red). Als liefde alleen niet volstaat, over hulp aan koppel, p.95-120. Leuven: Lannoo.
 • Lawick, M.J. van (2006). Systemische behandeling in de eerste lijn. Lamers, E. cs. (red), Psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam: Harcourt.
 • Lawick, M.J. van (2005). Bloemen plukken in het wetende veld. Bert Hellinger, hoop of wanhoop? Tijdschrift voor psychotherapie, 31 (5), 240-246.
 • Lawick, M.J. van (2005). De dynamiek tussen daders en slachtoffers. Dichotomie leidt tot blinde vlekken. Cogiscope, 0305, 18-25.
 • Lawick, M.J. van (2004). In memoriam Gianfranco Cecchin. Systeemtherapie, 16 (2), 105-107.
 • Lawick, M.J. van (2004). Circulaire causaliteit bestaat niet; de ontwikkeling van systemisch werken in de GGZ – I. Systeemtherapie, 16 (2), 107-115.
 • Lawick, M.J. van (2004). Circulaire causaliteit bestaat niet; de ontwikkeling van systemisch werken in de GGZ – II. Systeemtherapie, 16 (3), 153-164.
 • Lawick, M.J. van & Colijn, S. (2003). De invloed van systeem, maatschappij en cultuur. In: Colijn, S., Snijders, J.A. & Trijsburg, R.W. (red.). Leerboek Integratieve Psychotherapie, p. 277 – 305. Utrecht, De Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (2003). Van mis-handelen naar relationeel handelen. Systemische psychotherapie bij fysiek geweld in paarrelaties. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29 (3), 126-137.
 • Lawick, M.J. van (2001) Persoon en professie: Justine van Lawick interviewt Rick Pluut ‘Van pathologica naar logica’. Systeemtherapie, 13 (1), 46-51.
 • Lawick, M.J. van (2000). Persoon en professie: Justine van Lawick interviewt Alice van de Pas over werken met ouders als emotionerend vak. Systeemtherapie, 12 (3), 180 – 187.
 • Lawick, M.J. van & Groen, M. (1998). Intieme Oorlog, over kwetsbaarheid en geweld in gezinsrelaties, Amsterdam: van Gennep.
 • Lawick, M.J. van (1998). De werkrelatie met belangrijke anderen. In: Colijn, S. Collumbien, E.C.A., Lietaer, G. & Trijsburg, R.W. (red.). Handboek Integratieve Psychotherapie, deel 2.4, p. 1-18. Maarssen, De Tijdstroom.
 • Lawick, M.J. van (1998). De persoon van de psychotherapeut als instrument in systeemtherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 24 (6), 390-408.
 • Lawick, M.J. van (1995). Over de ideeën van Bert Hellinger. Systeemtherapie, 7 (4), 219-224.
 • Lawick, M.J. van & Sanders, M. (1994). Vaders in gezinnen, Systeemtherapie, 6 (4) 202-214.
 • Lawick, M.J. van (1994). Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Systeemtherapie, 6 (2) 113-118.
 • Lawick, M.J. van (1989). Reactie op ‘Systeemtherapie, bezien door een lens van ethiek’. Systeemtherapie, 1 (1), 32-35.
 • Lawick, M.J. van (1987). Gezinsbehandeling bij (jonge) schizofrenen; een werkmodel. In: Boeckhorst, Compernolle, Hendrickx & van der Pas (red). Handboek Gezinstherapie, dl E-2, p.1-18. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Marieke Römer:

 •  Römer, M. (2014). Wie heeft er het meeste last van ADHD? Tijdschrift voor Psychotherapie. Jrg 40 (1) 49-61
 •  Römer, M.C.( 2013): ADHD. In : Baars,J.& van Eekeren,E: een psychische stoornis heb je niet alleen. Amsterdam: Boom
 • Susan M. Bögels & Joke Hellemans & Saskia van Deursen & Marieke Römer & Rachel van der Meulen ( 2013 ). Mindful Parenting in Mental Health Care: Effects on Parental and Child Psychopathology, Parental Stress, Parenting, Coparenting, and Marital Functioning. Mindfulness, DOI 10.1007/s12671-013-0209-7

Eliane Wiebenga:

 • Bom, H., Wiebenga, E. & Lawick, M. J. van (2021). In: Groen, M. en Lawick, M. J. van Over jonge heersers en terreur in huis. Intieme oorlog (Hoofdstuk 11, p.235-267). Amsterdam: Van Gennep
 • Bom, H & Wiebenga, E. (2020) Met een passende attitude wordt een interventie pas waardevol; Over het palet van attituden bij verbindend gezag en geweldloos verzet.  Tijdschrift voor psychotherapie, 46 (4), p.276-293. Houten Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bom, H. & Wiebenga, E. (2019). Geweldloos verzet door een systemisch oculair. In: Van Holen, F., Vanderfaillie, J. & Colson, B. (red.). Geweldloos verzet. Bespiegelingen van uit theorie, onderzoek en praktijk. Hoofdstuk 1, p. 15 – 33. Brussel, VUBpress.
 • Bom, H, & Wiebenga, E. (2017). Verbindend gezag. Naar een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op principes van geweldloos verzet. Tijdschrift voor psychotherapie, 43 (4), p.269-289.
 • Wiebenga, E. & Faasen, E. (2017). Verbindend gezag in het onderwijs. Jeugd in School en Wereld, 102 (4), p.6-9.
 • Omer, H. en Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten (2e herziene druk). Houten, Bohn Stafleu van Loghum.
 • Wiebenga, E. (2005). Systeemconsulenten in de jeugdhulpverlening. Choy, J., Gerritsen, A. & Kuipers, B. (red.). Gezin Gezien, systemische interventies in de jeugdhulpverlening (H. 14, p.219-231). Bonneville B.V., Bergen.
 • Wiebenga, E. (2000). Nota gezinsdiagnostiek. Heemstede: interne publicatie.
 • Wiebenga, E. (1998). Ouderbegeleiding en systeemtheorie: het systeemdenken als inspiratiebron voor methodische ouderbegeleiding. M. Akkerman-Zaalberg van Zelst,. H. van Leeuwen en N. Pameijer (Red.), Ouderbegeleiding nader bekeken: schouders onder de ouders (H. 9, p.131-150). Lisse: Swets & Zeitlinger.