< Terug naar Lorentzhuis

Systeemtherapie bij geweld in relaties

De meeste paren die zo ernstig ruzie krijgen dat het uit de hand loopt en er gescholden, vernederd, genegeerd of geslagen wordt,  willen helemaal niet uit elkaar. Wel willen ze dat het geweld stopt. In plaats van te denken in termen van daders en slachtoffers – en deze apart van elkaar te begeleiden – blijkt het zeer goed mogelijk om door middel van gezamenlijke gesprekken met beide partners te onderzoeken hoe het thuis zo kon escaleren, hoe partners kunnen samenwerken om tijdig te kalmeren en hoe zij in de toekomst anders met conflicten om kunnen gaan. Ook is er aandacht voor de kinderen die getuige zijn en last hebben van de ernstige ruzies thuis.
In de therapie wordt eerst gewerkt aan het kunnen stoppen en voorkomen van escalaties, zodat het thuis weer rustiger wordt. Daarna wordt er gekeken naar de problemen en interactiepatronen die ten grondslag liggen aan de conflicten.