< Terug naar Lorentzhuis

Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer. Ook angst, schoolweigering en computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan ouders tot wanhoop drijven. Terug naar de vroegere ‘autoritaire opvoeding’ willen we niet meer, maar onmachtig toezien hoe een kind zich gewelddadig of zelfdestructief gedraagt is evenmin een goed idee.

Een modern alternatief met opvallend goede resultaten hebben we gevonden in de methodiek “Geweldloos verzet in gezinnen”, die is ontwikkeld door Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv.

Binnen het Lorentzhuis hebben we een groep voor ouders om deze methodiek zelf te kunnen toepassen in hun eigen gezin. In deze groep leren ouders met elkaar hoe ze het hoofd kunnen bieden aan ernstige gedragsproblemen van hun kinderen door een nieuwe vorm van gezag met behulp van geweldloos verzet.

Veel mensen voelen een drempel om hun gezinsproblemen in een groep te bespreken. Ouders die de stap eenmaal hebben gezet zouden nooit meer anders willen: de herkenning en onderlinge steun zijn goud waard. Samen sta je sterk!

We werken in groepen van vier of vijf ouderparen. Ook gescheiden ouders kunnen, al dan niet samen, deel nemen aan de oudergroep.

Duur

De oudergroep bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. De eerste fase bestaat uit kennismaking en training, de tweede fase betreft de uitvoering van het programma (te starten met één gezinsgesprek) en de derde fase betreft de afronding. Tijdens en na de oudergroep bieden we ondersteuning op maat aan ieder ouderpaar/gezin. Zo nodig wordt de school ook bij het proces betrokken.

Start

U kunt zich het hele jaar aanmelden voor de oudergroep, die bij voldoende aanmeldingen 2x per jaar start: in het voorjaar en in het najaar.

De oudergroep vindt doorgaans plaats op dinsdag of donderdag van 16.00-18.00 uur. Dit is afhankelijk van de therapeuten die de groep begeleiden.

De eerstvolgende groep start op donderdag 7 maart 2024  

Informatie

Bij vragen over de inhoud betreffende de oudergroep kunt u terecht bij  Jeroen Wierstra, Faye Koolen, Marie Thérèse van Aanhold, Robin Glerum, Lia Felix, Véronique Limpens en Marieke Römer.

Aanmelding

Bij het secretariaat van het Lorentzhuis. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarin we tevens met elkaar bespreken of deze groep het juiste aanbod is

Ervaringen van ouders met de methodiek van Geweldloos Verzet

Ouders: “We hadden wel moeite met het feit dat wij zo’n cursus zouden moeten volgen, terwijl onze dochter de boel op stelten zette en niet voor rede vatbaar was. Maar we waren inmiddels zo wanhopig dat we tot alles bereid waren. Dat we haar langs deze weg weer konden bereiken hadden we niet durven hopen…..”

Een moeder: “Mijn man zag er niks in, maar hij vond het best als ik het wilde proberen. Met steun van mijn zus en beste vriendin heb ik mijn plan aangekondigd aan mijn zoon en na een paar weken ging mijn man toch meedoen, omdat hij zag dat de sfeer in huis erdoor verbeterde.”

Ouders: ”We maakten ons zorgen over onze zoon en wilden graag dat hij gezien werd door een psychiater. Hij weigerde echter te gaan (‘ik ben niet gek!!’), maar terroriseerde ondertussen ons gezin. Geleidelijk viel bij ons het kwartje: we moesten hém oplossingen laten bedenken! En na een paar ‘sit-ins’ kwamen die er uiteindelijk ook. Een ‘diagnose’ leek steeds minder logisch….”

Een vader: “Nadat het een keer volledig geëscaleerd was wisten we ‘dit moet anders’. Het volhouden van ons verzet – zonder discussies of straffen – was het zwaarst, maar als het moeilijk was konden we bellen en steun krijgen.

Een stiefvader: “Door alle hulpverleners werd altijd gezegd dat ik me niet met de opvoeding moest bemoeien. Maar nu had ik een rol in de steungroep, wat me het gevoel gaf dat ik eindelijk ook iets kon doen aan de moeilijke situatie in mijn eigen huis.”

Ouders: “Het moeilijkst vonden wij het vragen van steun aan familie en vrienden: zoiets moet je toch zelf oplossen? Maar het bleek dat ze er zelf ook veel aan hadden!”

Een moeder: “Toen ik jullie niet kon bereiken was ik boos en wanhopig, tot ik bedacht dat ik mijn supportgroep kon bellen. Ze stonden meteen voor me klaar en hebben me de moed gegeven om toch weer een ‘sit-in’ te doen. En Oma heeft daarna contact gezocht met mijn dochter en haar een luisterend oor geboden.

Lees meer

Boeken

Haim Omer en Eliane Wiebenga (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN 9789036809481

Bij dit boek is een aparte handleiding verschenen:

Omer, H. & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos Verzet: Handleiding voor ouders. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036810197

Haim Omer (2011). Nieuwe autoriteit: samenwerken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam, Hogrefe Uitgevers. ISBN 978907972997