< Terug naar Lorentzhuis

Kinderen uit de knel

Sinds 2012 heeft het Lorentzhuis, in samenwerking met het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) een aanpak ontwikkeld voor ouders, die verwikkeld zijn in conflicten na scheiding, én voor hun kinderen getiteld: Kinderen uit de Knel.

Mocht u informatie zoeken over dit project dan verwijzen wij naar de volgende website: www.kinderenuitdeknel.nl

Voor vragen en aanmelden kunt u mailen met de coördinator van Kinderen uit de Knel: info@kinderenuitdeknel.nl

Aanmelden via het secretariaat van het Lorentzhuis is helaas niet mogelijk.