Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

Het Lorentzhuis is een samenwerkingsverband van verschillende therapeuten. Wij zijn opgeleid als psychiater, psycholoog, pedagoog of vaktherapeut en hebben ons allen gespecialiseerd in de systeemtherapie. Dat betekent dat wij de klachten waarmee mensen zich aanmelden niet zien als een individueel probleem maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op de omgeving waarin mensen leven.

Organisatie

Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk en is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen cliƫntenbestand en bedrijfsvoering. Er zijn volop mogelijkheden tot overleg en samenwerking. Dit komt de kwaliteit en diversiteit in de behandeling ten goede. Verder werken we samen bij het geven van opleiding, bij projecten en bij wetenschappelijke activiteiten.

Naast behandeling en opleiding is het Lorentzhuis gericht op het ontwikkelen en verspreiden van behandelmethodieken in het veld van de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families die lijden aan verschillende vormen van stress, zoals echtscheiding, maatschappelijke problemen, psychische stoornissen en combinaties daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord. Om dit te faciliteren zijn de Stichting ter Bevordering en Consultatie van Sociale Systemen (Stg BCSS) en Stichting Mobiel Lorentz opgericht. Stichting Mobiel Lorentz heeft de ANBI status met het fiscaal nummer: 8186.50.709.

Lees meer