< Terug naar Jong Lorentzhuis

Dramatherapie

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarbij dramatische middelen worden gebruikt: improviserend spel, bewegingsexpressie, poppenspel, maar ook gedichten, verhalen, schminken en kostumering. D.m.v. spel wordt in de therapie geoefend met nieuwe vaardigheden en kunnen gebeurtenissen worden verwerkt.

 

 

Spel sluit op een natuurlijke wijze aan bij de belevingswereld van kinderen. Kinderen ordenen in hun dagelijks spel gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Tevens experimenteren ze met rollen of nieuw gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat de ouder van een baby speelt of een kind dat doktertje speelt na een ziekenhuis opname.

In het spel doet een kind nieuwe ervaringen op. Ervaringen die meegenomen kunnen worden naar de dagelijkse realiteit. En andersom worden aspecten van alledag meegenomen in het spel
Van dit mechanisme wordt in dramatherapie gebruik gemaakt

In dramatherapie wordt samen met een kind of jongere een spel gemaakt. In het spel wat zo ontstaat wordt door het kind en/of de therapeut thema’s verwerkt die voor het kind van belang zijn. Dit kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan een jongetje dat in het dagelijks leven erg angstig is en speelt dat er ’s nachts spoken komen. Of een meisje dat op school gepest wordt die speelt dat ze groot en sterk is. Of een jongere die erg onzeker is en voor een rol van een onderdanige klant in een kledingwinkel kiest.
In het spel kan de therapeut vervolgens spelenderwijs, samen met het kind of de jongere naar oplossingen voor problemen zoeken of ruimte creëren om nare gebeurtenissen te verwerken.

In het spel kan de therapeut bijvoorbeeld middels poppenspel het vriendje van het bange jongetje spelen en samen met hem naar ideeën zoeken om het spookt te slim af te zijn.
Bij het gepeste meisje kan de therapeut bijvoorbeeld helpen de gevoelens van verdriet en boosheid in het spel te uiten. De therapeut kan in een latere fase van de therapie een pestkop spelen waar het meisje op kan oefenen met nieuw gedrag. Middels bewegingsexpressie kan een jongere leren zich zekerder over zichzelf te voelen. En middels improvisatie spel kan de therapeut de jongere uitdagen en ondersteunen om voor zichzelf op te komen.

 

De dagelijkse situatie

Daarna zal de therapie in het teken staan van de manier waarop geleerde vaardigheden vertaald kunnen worden naar de dagelijkse situatie. Denk bijvoorbeeld aan een jongetje dat in het spel geleerd heeft om zich beter te uiten. Met hem kan worden nagedacht hoe hij zich in het dagelijks leven kan uiten en bij wie. In de laatste fase van een therapie wordt gewerkt aan het bestendigen van de veranderingen.

Veel mensen denken dat dramatherapie vooral geschikt is voor kinderen omdat zij zich nog niet goed kunnen uiten. Maar ook voor jongeren kan dramatherapie een goede therapievorm zijn. Dramatherapie biedt hulp bij diverse problematieken op sociaal, emotioneel en psychisch gebied.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • somberheid
  • moeite met het aangaan of behouden van sociale contacten
  • gedragsproblemen
  • verwerking van moeilijke ervaringen en trauma’s
  • problemen met uiten van emoties, angsten, faalangst en onzekerheid
  • persoonlijkheidproblematiek

Gedurende de behandelperiode zullen er een vast te stellen aantal ouderbegeleiding gesprekken plaats vinden. Dit om ouders op de hoogte te houden van de voortgang van de therapie, eventuele adviezen te geven en vragen van ouders te beantwoorden.

Soms heeft de vraag van een ouder of kind betrekking op school of heeft de verandering die zich binnen de therapie voltrekt effect op gedrag of functioneren op school. In die gevallen zal, na toestemming van de ouders de samenwerking en afstemming met school worden gezocht.

Soms komt het voor dat verder onderzoek geïndiceerd is. In die gevallen kan er intern hulp worden ingeschakeld van collega therapeuten binnen Jong Lorentz. Te denken valt aan een (neuro)psychologisch onderzoek of onderzoek door de kinder- en jeugdpsychiater.

Naast dramatherapeut binnen het team van Jong Lorentz ben ik tevens relatie en gezinstherapeut binnen het Lorentzhuis. Mocht blijken dat problemen van het kind van invloed zijn op of beïnvloed worden door het functioneren van het gezin of de relatie van de ouders, dan kunt u tevens voor gezinstherapie en relatietherapie bij mij terecht. Indien geïndiceerd bestaat er tevens de mogelijkheid om samen te werken met collega systeemtherapeuten van het Lorentzhuis.

Dit wordt aangeboden door

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Erik van der Elst

vaktherapeut, systeemtherapeut

Lees meer