< Terug naar professionals & opleidingen

Cursus systemische consultatie bij samenwerkings- vraagstukken in en tussen organisaties

Deze specialistische cursus is bedoeld voor professionals die, werkzaam in het sociale domein, de (geestelijke-) gezondheidszorg en het openbaar bestuur, consultatie en advies geven bij complexe organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Deelnemers aan de cursus leren om vanuit een systeemtheoretisch en cybernetisch kader consultatie te bieden en ‘meerstemmig’ dialoog te helpen bevorderen. Bij systemische consultatie is de focus: Wat maakt dat men er met elkaar niet uitkomt? Het gaat dan om vragen als: In welke patronen blijft de stagnatie gehandhaafd? Wat zijn goede redenen om (nog) niet te veranderen? Welke andere samenwerking en kijk is er mogelijk waardoor er terug een breder(e) perspectief en handelingsruimte kan ontstaan? Deelnemers leren onderzoekend handelen, improviseren, passende spelregels maken en feedbackloops benutten bij samenwerkingsvraagstukken in en tussen organisaties.

Doelgroep, vooropleiding en accreditatie

Deze specialistische cursus is bedoeld voor professionals die, werkzaam in het sociale domein, de (geestelijke-) gezondheidszorg en het openbaar bestuur, consultatie en advies geven bij complexe organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Er wordt voor deze cursus accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder de NVRG, NIP/NVO, FGzPt. De cursus betreft nascholing en telt (nog) niet als specialistisch blok in de opleidingsroute tot systeemtherapeut.

Enkele voorbeelden van professionals in de doelgroep:

 • Een gedragswetenschapper in een VG-instelling heeft als primaire taak de samenwerking en afstemming tussen patiënten, familieleden, woonbegeleiders, behandelaren en betrokken zorginstellingen te coördineren. In een complexe casus uit de praktijk zijn familieleden ontevreden over de zorg, vinden woonbegeleiders dat ouders hun verstandelijk beperkte kind onvoldoende loslaten, is er onenigheid tussen instellingen waar de regie m.b.t. de behandeling ligt.

 

 • Een teamcoördinator in een jeugdzorginstelling krijgt als opdracht de fusie tussen drie teams te organiseren. De drie teams functioneerden voorheen zelfstandig en moeten nu integreren om tot een samenwerkend team met een gedeelde werkwijze te komen. De culturen van de drie teams zijn zeer verschillend en er is weerstand bij sommige teamleden. Deze teamleden spreken zich uit. Anderen blijven stil.

 

 • Een beleidsmaker bij de gemeente heeft vanuit het ‘Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme’ de opdracht gekregen om middels ‘opgave gericht werken’ te onderzoeken welke maatregelen en ideeën wenselijk en bruikbaar zijn om de leefbaarheid in een ‘achterstandswijk’ te bevorderen. De beleidsmaker wil samen met bewoners, welzijnsinstellingen, scholen en belangengroepen in gesprek gaan, verhalen verzamelen om in afstemming met elkaar ideeën en maatregelen te bedenken, te implementeren en te onderzoeken op effectiviteit.

 

 • Een klinisch psycholoog heeft de opdracht om ‘familiebeleid’ te introduceren in een grote zorginstelling. Nadat de eerste teams getraind zijn in ‘gezinsgericht werken’ komt de klinisch psycholoog tot het inzicht dat gedragsverandering op een afdeling duurzaam kan zijn als er zowel op verschillende lagen in de organisatie inspraak en beweegruimte mogelijk wordt en er daarvoor iets in de cultuur van de organisatie veranderen moet. Een kleine verandering in een groter geheel kan pas duurzaam worden, als het geheel mee veranderd, handelingsruimte schept.

 

 • Een consulent wordt gevraagd te consulteren in een vastgelopen casus rondom een cliënt in de jeugdzorg. Naasten en betrokken hulpverleners zijn verdeeld geraakt over de juiste aanpak. In hun interactie zijn schuld- en waarheidsdynamieken zichtbaar. Er wordt gevraagd om onafhankelijk advies aangaande beeldvorming en behandeling om de impasse te doorbreken.

Praktische informatie en toetsing

De cursus vindt plaats in Aristo meeting center, Teleportboulevard 100 in Amsterdam Sloterdijk. Inschrijven voor deze cursus kan door aan te melden bij het Lorentzhuis, tel 023-5310346, info@lorentzhuis.nl

Van cursisten wordt verwacht dat zij de boeken ‘Tussentaal’ (Spanjersberg, M., 2022) en ‘Denken in Systemen’ (Meadows, D., 2008) zelf aanschaffen. Andere literatuur wordt digitaal aangeleverd. De eindopdracht betreft een presentatie van het eigen leerproces op de praktijkdag (lesdag 6). Kosten: 2250,- voor 6 dagen van 7 uur.

Docenten

Robert van Hennik is systeemtherapeut en is gepromoveerd op feedback gestuurde systeemtherapie in collaboratieve leergemeenschappen. Hij werkt bij het Lorentzhuis en in zijn eigen praktijk Ordiver. Hij biedt systeemtherapie, onderwijs, supervisie, leertherapie, consultatie en begeleidt praktijkgericht onderzoek.

Heleen van der Pijl is psycholoog en systeemtherapeut i.o.. Als coördinator bij Centrum voor Consultatie en Expertise verzorgt zij consultaties in psychiatrie, NAH- en ouderenzorg, waar zij professionals en naasten helpt weer perspectief te vinden, wanneer zij vastlopen in de zorg voor de cliënt. In haar studie en in haar werk als trainer en coördinator zet Heleen zich in om de systeemkennis toegankelijk te maken in het werken met meervoudige systemen.

Marijke Spanjersberg is psycholoog en is gepromoveerd op complexe besluitvorming binnen de kerkelijke vredesbeweging ten tijde van het maatschappelijke conflict over nucleaire afschrikking. Zij werkt als zelfstandig organisatieadviseur, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast is ze auteur en docent op het gebied van het systeemdenken voor organisatieprofessionals en ontwikkelt ze samen met anderen innovatieve instrumenten ter ondersteuning van het werken op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen.

Inhoud en omvang van de cursus:

 • Specialistische cursus van 40 uur.
 • 6 hele lesdagen van 09.30 – 17:00.

De eerstvolgende cursus start op 27 september 2024. De daaropvolgende op 24 januari 2025.

Inschrijving is het hele jaar mogelijk door een mail met een korte motivatie voor de cursus en curriculum vitae te sturen naar het secretariaat  info@lorentzhuis.nl

Deelnemers

Minimaal 11 en maximaal 12 deelnemers

Informatie over kosten, data en inschrijving: scroll

Voor de cursus die start op vrijdag 27 september 2024 wordt het volgende tarief gehanteerd: € 2250*

*Inclusief gebruik van digitale leeromgeving Pluvo met oa. uitgebreide artikelen / Exclusief uitgaven voor aan te schaffen vakliteratuur.

In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Data cursus die start op 27 september 2024:

Dag 1:  vrijdag 27 september ’24

Dag 2:  vrijdag 18 oktober ’24

Dag 3:  vrijdag 22 november ’24

Dag 4:  vrijdag 13 december ’24

Dag 5:  vrijdag 10 januari ’25

Dag 6:  vrijdag 7 februari ’25

 

Data cursus startend in 2025:

Dag 1:  24 januari ’25

Dag 2:  14 februari ’25

Dag 3:  7 maart ’25

Dag 4:  21 maart ’25

Dag 5:  25 april ’25

Dag 6:  16 mei ’25

 

 

Docenten

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Robert van Hennik

Systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Marijke Spanjersberg

psycholoog

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Heleen van der Pijl

psycholoog en systeemtherapeut i/o

Lees meer

Aanmelden 

Voor opleidingen en cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden.  Ben je geïnteresseerd in deze cursus dan meld je je aan door een mail naar het secretariaat te sturen met een korte motivatie en Curriculum Vitae.

Bellen met ons secretariaat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 023-5310346

Voorafgaand aan de start van de opleiding zal er een telefonische screening plaatsvinden. Met aandacht voor vooropleiding en werkervaring.

 

Annuleringsregeling 

Na het ondertekenen van de opleidingsovereenkomst geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen; daarna geldt de onderstaande annuleringsregeling.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, per post.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
 • De ontvangst van het annuleringsverzoek wordt schriftelijk bevestigd.
 • Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang wordt 35,- euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang betaalt u 20% van het totale cursusbedrag.
 • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang betaalt u 50% van het totale cursusbedrag. Bij annulering tussen 3 en 0 weken voor aanvang bent u ons het totale cursusbedrag verschuldigd, c.q. ontvangt u geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag.
 • Restitutie zal binnen 15 werkdagen geschieden.
 • Het Lorentzhuis behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers (minder dan twaalf) de cursus te annuleren en draagt er zorg voor dat het reeds betaalde inschrijfbedrag binnen 15 werkdagen zal worden terugbetaald.

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Bekijk alle veelgestelde vragen