Supervisie & leertherapie

Supervisie is een erkende leermethode waarbij ‘reflectie’ en ‘leren’ de sleutelwoorden zijn. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en vermindert de kans dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.

 

Aan het eind van een supervisietraject bent u in staat te reflecteren op uw persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Met deze vaardigheid kunt u zichzelf blijvend ontwikkelen en de kwaliteit van uw werkuitvoering bewaken.

Supervisie kan plaatsvinden op individuele basis of in groepsverband van 2 à 4 personen. Tijdens de bijeenkomsten worden uw vragen gekoppeld aan uw werksituatie en aan uw persoonlijke kwaliteiten en werk- en levenservaring. De ingebrachte casuïstiek wordt geïllustreerd met behulp van videomateriaal. Hiermee kan beter stilgestaan worden bij de non-verbale aspecten van het gesprek en bij de onderlinge relaties in het cliëntsysteem en de therapeutische relatie.

Voor supervisie in het kader van de opleiding tot NVRG-erkend systeemtherapeut verwijzen wij tevens naar de specifieke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, zoals beschreven in hun “wegwijzer” (zie www.nvrg.nl)

In het Lorentzhuis werken de volgende door de NVRG erkende supervisoren:
Jeroen Wierstra, Erik van der Elst, Marieke Römer, Marie-Thérèse van Aanhold, Saskia van Deursen, Lia Felix , Veronique Limpens, Flora van Grinsven, Sanne Oomens.

Erkend door de NvP:  Saskia van Deursen, Sanne Oomens.

Erkend door de VKJP: Saskia van Deursen, Sanne de Boer en Flora van Grinsven.

Erkend door DAIMH: Flora van Grinsven.

 

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie definieert leertherapie als “de procesmatige, geleide reflectie op het eigen functioneren, mede in relatie tot de verdere beroepsmatige opleiding”.

Leertherapie

Naast supervisie vormt leertherapie een vast onderdeel van de opleiding tot psychiater, psychotherapeut of systeemtherapeut. De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie definieert leertherapie als “de procesmatige, geleide reflectie op het eigen functioneren, mede in relatie tot de verdere beroepsmatige opleiding”. Het inzicht verkrijgen in eigen functioneren in relatie tot het beroep van psychotherapeut en het verkrijgen van ervaring met de positie van cliënt binnen de psychotherapeutische relatie zijn enkele van de aspecten die aan bod komen in een leertherapie.

Voor specifieke eisen die gesteld worden aan een leertherapie verwijzen wij naar de betreffende specialistische verenigingen en/of opleiding die gevolgd wordt.

In het Lorentzhuis werken de volgende leertherapeuten:
Erkend door de NVRG: Marieke Römer , Veronique Limpens , Lia Felix , Erik van der Elst en Saskia van Deursen.

Erkend door de NVvP en VKJP: Saskia van Deursen.

Erkend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: Lia Felix.

Erkend door de NVP: Sanne de Boer.

Tarieven

Op aanvraag bij de betreffende supervisor of leertherapeut.