< Terug naar Jong Lorentzhuis

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek wordt verricht als wordt ingeschat dat het voor de start van een behandeling en voor het oplossen van het probleem zinvol is om meer te weten over het functioneren van het kind. Middels diagnostisch onderzoek wordt getracht om de vraag “wat is er aan de hand?” te beantwoorden. Voornaamste doel van diagnostiek is om met elkaar te komen tot een gedeelde visie op wat er allemaal meespeelt in het functioneren van het kind of de jongere. Welke factoren zijn van invloed op het functioneren en hoe hebben deze factoren al dan niet met elkaar te maken?

 

 

 

Onderdelen van het diagnostisch onderzoek kunnen onder meer de volgende zijn:

Praten over het functioneren in het hier en nu
Wat gaat er allemaal goed, waar is het kind of de jongere blij mee, waar is de ouder trots op of tevreden over? Wat is er lastig of moeilijk? Waar maakt het kind, de jongere, de ouder of de leerkracht zich zorgen over?

Hoe is het leven van het kind of de jongere tot nu toe verlopen?
Dit noemen we de ontwikkelingsanamnese. Hierbij bespreken we met de ouder(s) hoe het kind zich vanaf de zwangerschap tot op heden ontwikkeld heeft. Wat ging er goed en waar verliep de ontwikkeling voorspoedig? Wanneer waren er misschien al zorgen of welke vaardigheden ontwikkelden zich anders of minder goed of vlot?

Gesprekken en spel met het kind of de jongere
Om het kind of de jongere beter te leren kennen worden vaak één of meerdere afspraken gemaakt waarin de therapeut met het kind of de jongere praat en/of speelt. Met jongere kinderen zal de nadruk meer op het spelen liggen, met jongeren zal de nadruk juist meer op het samen praten liggen. Tijdens deze contacten leren het kind of de jongere en de therapeut elkaar beter kennen en krijgt de therapeut een indruk van vaardigheden die goed en minder goed ontwikkeld zijn.

Gesprekken met of over het gezin
Hoe het gezin functioneert, hoe het met de ouders en broers en zussen gaat, kan van invloed zijn op hoe het met het individuele gezinslid gaat. Ook zaken die het gezin of een gezinslid hebben meegemaakt (ziekte, overlijden, een ongeval, tegenslagen op het gebied van werk of relaties) kunnen meespelen in hoe het kind of de jongere nu functioneert. Als dit aan de orde is kan hierbij in een gesprek met de ouder(s), de ouder en het kind of de jongere of het gehele gezin worden stilgestaan. Zo nodig kunnen ook andere familieleden of andere mensen uit het systeem die belangrijk zijn voor een dergelijk gesprek worden uitgenodigd.

Inwinnen van schoolinformatie
Als de ouders (en de jongere) daarmee instemmen zal de therapeut contact opnemen met de school. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door en hoe het op school gaat bepaalt voor een (soms groot) deel hoe het met hen in het algemeen gaat. Het kan daarom nuttig zijn om van een leerkracht te vernemen hoe het kind of de jongere op school functioneert.

Vragenlijsten
Bij het bepalen van het functioneren in het hier en nu wordt soms gebruik gemaakt van vragenlijsten, die zowel door de ouder(s) als door de leerkracht ingevuld kunnen worden.

Psychologisch onderzoek
Soms zal een psychologisch onderzoek deel uitmaken van het diagnostisch onderzoek. Het gaat dan om een testonderzoek, waarbij zowel tests die betrekking hebben op het emotionele en sociale functioneren afgenomen kunnen worden als tests die betrekking hebben op het cognitief functioneren (bijvoorbeeld een intelligentietest). Didactisch onderzoek wordt door ons niet verricht.

Dit wordt aangeboden door

Jong Lorentz kinderen & jeugd

Adriaan Kievit

klinisch psycholoog, kinder-jeugd-neuropsycholoog

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Annemarijn Boersma

kinder-en jeugdpsychiater, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Flora van Grinsven

klinisch psycholoog, systeemtherapeut

Lees meer
Jong Lorentz kinderen & jeugd

Sanne de Boer

GZ psycholoog, psychotherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Saskia van Deursen

kinder -en jeugdpsychiater, psychotherapeut, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Véronique Limpens

klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut

Lees meer

Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist

-Epictetus-

Veelgestelde vragen

Kan ik kiezen bij wie ik in therapie wil?
U kunt uw voorkeur voor een therapeut altijd aangeven. Dit kan de wachttijd beïnvloeden.

Bekijk alle veelgestelde vragen