< Terug naar professionals & opleidingen

Opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Deze 1-jarige opleiding omvat 100 uur theoretische scholing en één supervisiereeks.

De systeemtherapeutisch werker wordt opgeleid als een generalist met een systeemtheoretisch referentiekader.

Voor informatie over accreditatie, vooropleidingseisen, doelgroep en de inhoud van de opleiding

Lees meer

Inhoud van de opleiding

  • In totaal 15 lesdagen van 6 1/2 uur
  • Eén supervisiereeks (inbegrepen)

De eerstvolgende STW opleiding start op vrijdag 8 november 2024.

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk.

Deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers

Informatie over kosten, data en inschrijving: scrol

 

Kosten

Voor de cursus die start in november 2024 worden de volgende tarieven gehanteerd:

Theoretische cursus: € 4240
Supervisie:€ 810

De totaalprijs voor de opleiding (inclusief 1 reeks supervisie) is €5050 (Exclusief te verwachten uitgaven voor aan te schaffen vakliteratuur: ongeveer € 125,00)

 

 

 

 

Data 

Ieder jaar start er in november een nieuwe opleidingsgroep. Inschrijven is het gehele jaar door mogelijk.

Data in 2024 van de opleidingsgroep die start in november:

Dag 1   vrijdag 8 november “24

Dag 2   vrijdag 29 november “24

Dag 3   vrijdag 13 december “24

Dag 4   vrijdag 10 januari 2025

Dag 5   vrijdag  31 januari “25

Dag 6  vrijdag 7 maart “25

Dag 7   vrijdag 28 maart “25

Dag 8  vrijdag 18 april “25

Dag 9   vrijdag 16 mei “25

Dag 10  vrijdag 6 juni “25

Dag 11  vrijdag 27 juni “25

Dag 12  vrijdag 5 september “25

Dag 13  vrijdag 26 september “25

Dag 14  vrijdag 10 oktober “25

Dag 15 vrijdag 31 oktober “25

Deze opleiding wordt gegeven op vrijdag (in totaal 15 dagen van 6 1/2 uur, om de 3-4 weken, gedurende ruim een jaar).
Bij de planning van de cursusdagen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van regio Noord.
De tijdsbelasting voor het voorbereiden van de cursus is circa 6 uur per lesdag.
In de weken tussen de theorieblokken vindt, vanaf blok 3, de supervisie plaats. Dag, duur en frequentie van de supervisiezittingen worden in onderling overleg met de supervisor vastgesteld.

Het Lorentzhuis is een leer-en werkgemeenschap.

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Lunch is niet inbegrepen.

 

 

 

 

Docenten

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Erik van der Elst

vaktherapeut, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Jeroen Wierstra

systeemtherapeut / vaktherapeut (drama)

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Marieke Römer

psychiater, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Véronique Limpens

klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut

Lees meer

Aanmelden 

Voor opleidingen en cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden.  Ben je geïnteresseerd in deze eenjarige opleiding dan meld je je aan door een brief of een mail naar het secretariaat  te sturen met jouw motivatie en Curriculum Vitae.

Bellen met ons secretariaat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 023 5310346

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden selectiegesprekken plaats. Bij gelijke geschiktheid geldt de datum van aanmelding als criterium.

N.B. Cursisten dienen gedurende de gehele opleiding, minimaal voor de duur van twee dagdelen, werkzaam te zijn binnen de zorg- en welzijnssector.

Dit is een belangrijk selectiecriterium.

 

 

 

 

 

Annuleringsregeling 

  • Na het ondertekenen van de opleidingsovereenkomst geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen; daarna geldt de onderstaande annuleringsregeling.
  • Annuleren kan alleen schriftelijk, per post.
  • Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
  • De ontvangst van het annuleringsverzoek wordt schriftelijk bevestigd.
  • Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang wordt 35,- euro administratiekosten in rekening gebracht. 
Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang betaalt u 20% van het totale cursusbedrag.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang betaalt u 50% van het totale cursusbedrag.Bij annulering tussen 3 en 0 weken voor aanvang bent u ons het totale cursusbedrag verschuldigd, c.q. ontvangt u geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag.
  • Restitutie zal binnen 15 werkdagen geschieden.
  • Het Lorentzhuis behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers (minder dan twaalf) de cursus te annuleren en draagt er zorg voor dat het reeds betaalde inschrijfbedrag binnen 15 werkdagen zal worden terugbetaald.

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

– Samuel Beckett –

 

 

Bekijk alle veelgestelde vragen