< Terug naar professionals & opleidingen

Opleiding tot Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Deze 1-jarige opleiding omvat 100 uur theoretische scholing en één supervisiereeks.

De systeemtherapeutisch werker wordt opgeleid als een generalist met een systeemtheoretisch referentiekader.

Voor informatie over accreditatie, vooropleidingseisen, doelgroep en de inhoud van de opleiding

Lees meer

Inhoud van de opleiding

  • In totaal 14 lesdagen van 7 uur
  • Eén supervisiereeks (inbegrepen)

De volgende STW opleiding start 11 september 2020.

Inschrijven is het hele jaar door mogelijk.

Deelnemers

Minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.

 

Kosten

Voor de cursus die start in september 2020 worden de volgende tarieven gehanteerd:

Theoretische cursus: € 4090
Supervisie:€ 810

De totaalprijs voor de opleiding (inclusief 1 reeks supervisie) is € 4900 (Exclusief te verwachten uitgaven voor aan te schaffen vakliteratuur: ongeveer € 125,00)

 

 

 

 

Data 

Ieder jaar start er na de zomer, in september, een nieuwe opleidingsgroep.

De volgende STW start in september 2020. Inschrijven is het gehele jaar door mogelijk.

Deze opleiding wordt gegeven op vrijdag (in totaal 14 dagen van 7 uur , om de 3-4 weken, gedurende ruim een jaar).
Bij de planning van de cursusdagen wordt rekening gehouden met de schoolvakanties van regio Noord.
De tijdsbelasting voor het voorbereiden van de cursus is circa 6 uur per lesdag.
In de weken tussen de theorieblokken vindt, vanaf blok 3, de supervisie plaats. Dag, duur en frequentie van de supervisiezittingen worden in onderling overleg met de supervisor vastgesteld.

 

Data  van de opleidingsgroep die start in 2020:

Dag 1   vrijdag 11 september “20

Dag 2   vrijdag 25 september “20

Dag 3   vrijdag 9 oktober “20

Dag 4   vrijdag 30 oktober “20

Dag 5   vrijdag 13 november “20

Dag 6  vrijdag 11 december “20

Dag 7   vrijdag 8 januari 2021

Dag 8  vrijdag 5 februari “21

Dag 9   vrijdag 5 maart “21

Dag 10  vrijdag 26 maart “21

Dag 11  vrijdag 9 april “21

Dag 12  vrijdag 21 mei “21

Dag 13  vrijdag 11 juni “21

Dag 14  vrijdag 25 juni “21

Docenten

Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Erik van der Elst

vaktherapeut, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Jeroen Wierstra

gezins- en relatietherapeut / systeemtherapeut / vaktherapeut (drama)

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties

Marieke Römer

psychiater, systeemtherapeut

Lees meer
Lorentzhuis gezinnen & relaties | Jong Lorentz kinderen & jeugd

Véronique Limpens

klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut

Lees meer

Aanmelden 

Voor opleidingen en cursussen in het Lorentzhuis kunt u zich het hele jaar door schriftelijk aanmelden.  Ben je geïnteresseerd in deze eenjarige opleiding dan meld je je aan door een brief of een mail naar het secretariaat  te sturen met jouw motivatie en Curriculum Vitae.

Bellen met ons secretariaat kan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 023 5310346

Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden selectiegesprekken plaats. Bij gelijke geschiktheid geldt de datum van aanmelding als criterium.

N.B. Cursisten dienen gedurende de gehele opleiding, minimaal voor de duur van twee dagdelen, werkzaam te zijn binnen de zorg- en welzijnssector.

Dit is een belangrijk selectiecriterium.

 

 

 

 

 

Annuleringsregeling 

  • Na het ondertekenen van de opleidingsovereenkomst geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen; daarna geldt de onderstaande annuleringsregeling.
  • Annuleren kan alleen schriftelijk, per post.
  • Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.
  • De ontvangst van het annuleringsverzoek wordt schriftelijk bevestigd.
  • Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang wordt 35,- euro administratiekosten in rekening gebracht. 
Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang betaalt u 20% van het totale cursusbedrag.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang betaalt u 50% van het totale cursusbedrag.Bij annulering tussen 3 en 0 weken voor aanvang bent u ons het totale cursusbedrag verschuldigd, c.q. ontvangt u geen restitutie van het al betaalde cursusbedrag.
  • Restitutie zal binnen 15 werkdagen geschieden.
  • Het Lorentzhuis behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers (minder dan twaalf) de cursus te annuleren en draagt er zorg voor dat het reeds betaalde inschrijfbedrag binnen 15 werkdagen zal worden terugbetaald.

U kunt onze klachtenregeling hier downloaden.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

– Samuel Beckett –

 

 

Bekijk alle veelgestelde vragen