Supervisie & leertherapie

Supervisie is een erkende leermethode waarbij ‘reflectie’ en ‘leren’ de sleutelwoorden zijn. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en vermindert de kans dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.

Aan het eind van een supervisietraject bent u in staat te reflecteren op uw persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Met deze vaardigheid kunt u zichzelf blijvend ontwikkelen en de kwaliteit van uw werkuitvoering bewaken.

Supervisie kan plaatsvinden op individuele basis of in groepsverband van 2 à 4 personen. Tijdens de bijeenkomsten worden uw vragen gekoppeld aan uw werksituatie en aan uw persoonlijke kwaliteiten en werk- en levenservaring. De ingebrachte casuïstiek wordt geïllustreerd met behulp van videomateriaal. Hiermee kan beter stilgestaan worden bij de non-verbale aspecten van het gesprek en bij de onderlinge relaties in het cliëntsysteem en de therapeutische relatie.

Voor supervisie in het kader van de opleiding tot NVRG-erkend systeemtherapeut verwijzen wij tevens naar de specifieke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, zoals beschreven in hun “wegwijzer” (zie http://www.nvrg.nl)

In het Lorentzhuis werken de volgende door de NVRG erkende supervisoren:
Justine van Lawick, Eliane Wiebenga, Hans Bom, Herman Delpeut, Erik van der Elst, Marieke Römer, Marie-Thérèse van Aanhold, Jeroen Wierstra, Saskia van Deursen, Lia Felix , Veronique Limpens.

Erkend door de NvP: Justine van Lawick, Eliane Wiebenga, Hans Bom en Saskia van Deursen.

Erkend door de VKJP: Saskia van Deursen, Flora van Grinsven en Sanne de Boer.

Erkend door DAIMH: Flora van Grinsven.

 

Leertherapie

Naast supervisie vormt leertherapie een vast onderdeel van de opleiding tot psychiater, psychotherapeut of systeemtherapeut. De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie definieert leertherapie als “de procesmatige, geleide reflectie op het eigen functioneren, mede in relatie tot de verdere beroepsmatige opleiding”. Het inzicht verkrijgen in eigen functioneren in relatie tot het beroep van psychotherapeut en het verkrijgen van ervaring met de positie van cliënt binnen de psychotherapeutische relatie zijn enkele van de aspecten die aan bod komen in een leertherapie.

Voor specifieke eisen die gesteld worden aan een leertherapie verwijzen wij naar de betreffende specialistische verenigingen en/of opleiding die gevolgd wordt.

In het Lorentzhuis werken de volgende leertherapeuten:
Erkend door de NVRG: Justine van LawickEliane Wiebenga, Marieke Römer , Veronique Limpens , Lia Felix , Erik van der Elst en  Hans Bom, Saskia van Deursen.

Erkend door de NvP en VKJP: Saskia van Deursen.

Erkend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: Lia Felix.

Tarieven

Op aanvraag bij de betreffende supervisor of leertherapeut.